Nimitysuutisia Sintrolilla

Sintrolin tekninen osasto on vahvistanut jälleen osaajajoukkoaan. Tuomas Walden on aloittanut 1.7.2015 teknisen osaston huoltoinsinöörinä, vastuualueenaan analysaattorihuolto ja projektien käyttöönotto. 

Kalle Saijola on aloittanut 24.8.2015 teknisen osaston huoltoinsinöörinä, vastuualueenaan radiograafisten röntgenlaitteiden huolto.