9100 CO -kaasuanalysaattori

CO analysaattori

Hiilipohjaisten polttoaineiden, hiilen ja öljyn, epätäydellinen palaminen johtaa hiilimonoksidin muodostumiseen. Noussut hiilimonoksiditaso viittaa riittämättömään tai tehottomaan palamiseen. On hyvin tavallista että kattilakuormat tai polttoaineen laatu vaihtelevat. Mitä vaihtelevammat nämä tekijät ovat, sitä suurempi hyöty voidaan saavuttaa jatkuvatoimisella CO-kaasuanalysaattorilla.

Käyttökohde

 • Palamisen tehokkuuden seuranta
 • NOx-päästöjen alentaminen
 • Prosessin ohjaus
 • Suodattimien suojaaminen
 • Räjähdyksen estäminen

Ominaisuudet

 • Antaa edustavan tuloksen keskiarvolukemana kanavan poikkileikkaukselta.
 • Asennus on yksinkertainen suorittaa.
 • Edistyksellinen ilmahuuhtelulaitteisto, joka huuhtelee tehokkaasti mittalaitteen ikkunan.
 • Nopea aikavaste parantaa prosessin säätöä.
 • Käyttö- ja huoltokustannukset ovat alhaiset pitkäikäisen infrapunalähteen ansiosta.
 • Kestävä rakenne, automaattinen toimintakunnon valvonta ja kalibroinnin tarkistus tekevät laitteesta erittäin luotettavan.
 • LAND 9100 kuuluu CO-analysaattoreiden neljänteen sukupolveen, joten tuotekehitys on tehnyt laitteesta käyttötarpeita vastaavan tuotteen.