AppliCOD analysaattori

AppliTek AppliCOD analysaattorilla voidaan mitata COD-arvoa standardimenetelmien mukaisesti.

Käyttökohde

 • Teollisuuden jätevedet
 • Jätevesilaitosten jätevedet
 • Pintavedet

Toimintaperiaate

COD-analysaattori mittaa orgaanisten yhdisteiden hapettamiseen tarvittavan happimäärän, joka on suoraan verrannollinen orgaanisten yhdisteiden määrään. AppliCOD on saatavana eri konfiguraatioina:

Dikromaatti: märkäkemiallinen hapetus ISO 6060 mukaisesti. (Kahden tunnin hapetusaika voidaan lyhentää 20 minuuttiin lisävarusteena saatavalla EZ-Microwave-yksiköllä.)

Permanganaatti: märkäkemiallinen hapetus ISO 8467 mukaisesti.

Ominaisuudet

 • Sisältää kaikki oleelliset automaattiset toiminnot kuten puhdistuksen, validoinnin ja kalibroinnin
 • Neste- ja elektroniikkaosiot ovat täysin erotettuina
 • Alhainen reagenssin kulutus tarkkojen mikropumppujen ansiosta
 • Sisältää teollisuus PC:n tulos- ja hälytystietojen siirrolla (1000 tulosta sisältäen näytevirran, päivämäärän ja ajan)
 • Varustettu värillisellä kosketusnäytöllä, joka on käyttäjäystävällinen toimintonäppäimien ansiosta
 • Näyttöä voidaan myös käyttää etäältä LAN ethernet ohjelmistolla (VNC)
 • USB-liitäntä tulosten siirtoon, ohjelmien lataamiseen ja raportointiin
 • Aktiivinen 4…20 mA, Ethernet, RS232, TCP-IP
 • Paino 65 kg (ilman EZ-Microwave-yksikköä)
 • Laite toimitetaan tehdaskonfiguroituna, testattuna ja kalibroituna

AppliCOD analysaattori soveltuu kohteisiin, joissa halutaan mitata todellinen COD-arvo orgaanisten epäpuhtauksien määrittämiseksi automaattisesti ilman manuaalista näytteenottoa tai laboratorioanalyysejä.

Edut ja hyödyt

 • AppliCOD analysaattori soveltuu kohteisiin, joissa halutaan mitata todellinen COD-arvo orgaanisten epäpuhtauksien määrittämiseksi automaattisesti ilman manuaalista näytteenottoa tai laboratorioanalyysejä. AppliCOD analysaattori voidaan yhdistää jopa kahdeksaan näytteenottopisteeseen.
 • Laitteistoon on ohjelmoitavissa automaattinen puhdistussykli, jolloin mekaanisen kunnossapidon tarve vähenee.
 • Mittaus ja kalibrointisyklit ovat myös vapaasti ohjelmoitavissa, jolloin voidaan optimoida reagenssien kulutusta.

Ota yhteyttä myyntiin