Dumo EX G ympäristöpölymittari

pölymittari

Sintrol Dumo EX G ympäristöpölymittari soveltuu käytettäväksi ATEX 1 ja ATEX 21 alueilla jatkuvaan mittaukseen. Sintrol Dumo –sarjan pölymittarit on kehitetty mittaamaan ympäristöpölyn vaihtelua kustannustehokkaasti.

Dumo ympäristöpölymittari tai niiden muodostama verkosto antaa jatkuvatoimisesti tietoa kattamansa alueen pölypitoisuuden suhteellisesta vaihtelusta. Tämä mahdollistaa pölypitoisuuden valvonnan laajalla alueella erittäin kustannustehokkaasti. Dumo ympäristöpölymittarit on mahdollista kalibroida näyttämään mg/m3 arvoja. 

DUMO – ympäristöpölymittarisarjaan kuuluu kolme versiota

  • Dumo –  turvallisten alueiden pölypitoisuuden valvontaan
  • Dumo EX  –  EX 22 alueiden pölypitoisuuden valvontaan
  • Dumo EX G – EX 21, EX 1 alueiden pölypitoisuuden valvontaan

Dumo EX G ympäristöpölymittari on hyväksytty ATEX ja IECEx vaatimusten mukaan. Pölymittarille on myönnetty seuraava luokitus

  • II 2 G Ex mb [ib] IIC T6 Gb
  • II 2 G Ex mb [ib] IIIC T80C Db

Kaikki Dumo-sarjan pölymittarit ovat saatavana langattomalla tiedonsiirrolla. Pölymittarit muodostavat langattoman anturiverkon, jossa viestit välitetään automaattisesti lyhintä reittiä pitkin. Tarvittaessa jokainen pölymittari toimii toistimena, jolloin verkon kattama alue on hyvin laaja.

Kaikkien Sintrolin pölymittareiden mittadata voidaan kerätä myös langattomasti DustLog tai EmLog tiedonkeruu- ja  raportointijärjestelmään. Saman järjestelmän kautta voidaan myös muuttaa pölymittareiden parametrejä.