Jatkuvatoiminen F-701 hiukkasanalysaattori

hiukkasanalysaattori

Verewa F-701 hiukkasanalysaattori on suunniteltu mitä moninaisimpiin ympäristöilman mittauksiin kaikkein hienoimmillekin hiukkaspitoisuuksille.

Käyttökohde

 • Ilmanlaadun mittausverkot
 • Liikkuvat ilmanlaatulaboratoriot
 • Työterveyteen liittyvät tutkimukset
 • Sisäilmamittaukset ja raskasmetallinäytteenotto
 • Tausta-asemamittaukset
 • Hiukkasmittaus ongelmajätteiden varastointialueilla ja kaatopaikoilla
 • Hiukkasmittaus hiilen yms. varastointialueilla
 • Hiukkasmittaus tulo- ja lähtöilman kanavista

Toimintaperiaate

Hiukkasmittaus perustuu beetasäteilyn vaimenemiseen. Säteilylähteenä on matala-aktiivinen C-14-beetalähde.

Ominaisuudet

 • Mittausalueet 0-0,1…0-10 mg/m3
 • Tarkkuus < 2 % mittausalueesta
 • Havaitsemisraja < 0,001 mg/m3
 • Automaattinen nollapisteen korjaus
 • Esikalibroitu, asennuspaikkakohtaista kalibrointia ei tarvita
 • Näytemäärä säädetty 1 m3/h
 • Näytteen määrä sisäänmenossa on vakio ympäristön lämpötilasta riippumatta
 • Valittavissa PM-10 ja PM-2,5 esierottimet tai kokonaispartikkelimäärä
 • US-EPA:n hyväksymät PM-10 / PM-2,5 esierottimet
 • EN 12341-yhteensopiva PM-10 esierotin
 • Valittavissa toistuva näytteenotto hiukkasten keräämiseksi raskasmetallianalyysiä varten
 • RS-232-liityntä, analogiulostulo ja tilaviestit
 • Hiukkasanalysaattori täyttää EN-standardien vaatimukset

Hyödyt

 • Verewa F-701 hiukkasanalysaattori käyttää C-14 säteilylähdettä, jolla ei tapahdu havaittavaa aktiviteetin laskua.
 • Vähäisin radioaktiivisuus markkinoilla olevista beetahiukkasanalysaattoreista ja käytettävissä ilman radioaktiivisten aineiden käsittelyyn tarvittavaa lisenssiä.

Lataukset ja esitteet

bro_f70120_en pdf 201,77 kt