Metorex C100 prosessivirtojen alkuaineanalysointiin

analysaattori

Metorex C100 on nesteille soveltuva alkuaineanalysaattori, joka mittaa alkuaineet piistä (Z=14) uraaniin (Z=92), pitoisuuksissa 1 ppm…10 %. 

Käyttökohde

 • Öljynjalostamot (nestemäisten polttoaineiden analysointi)
 • Kemian- ja petrokemianteollisuus (prosessikatalyyttien pitoisuuden mittaus tai korkean rikkipitoisuuden teollisuusbensiinin sekoitus vähärikkiseen eteenin krakkauksessa)
 • Metallien pinnoitus (metallipitoisuuksien mittaus kylvyistä ja jätevedestä)
 • Jätevesisovellukset (metallit kuten Pb, Mo ja Cu)

Toimintaperiaate

EDXRF (energiadispersiivinen röntgenfluoresenssi)

Ominaisuudet

 • Laaja mittausalue
 • Alkuaineet Al…U voidaan mitata äärimmäisen tarkasti
 • Neljä eri alkuainetta voidaan mitata samanaikaisesti
 • Röntgensäteilytys päättyy välittömästi kun virta katkaistaan
 • Vuodonilmaisin laukaisee hälytyksen kennon vuotaessa
 • Sisäinen vertaus kiinteään referenssimateriaaliin eliminoi lukeman liukuman
 • Valintana lämmitetty näytekenno korkean viskositeetin omaaville näytteille
 • Näytteen tiheyden vaihtelulla ei ole vaikutusta analyysiin
 • Saatavilla ATEX 2G (Alue 1) ja 3G (Alue 2) tai NEC 1 ja 2

Edut ja hyödyt

 • Metorex C100 käyttää röntgensäteilyä radioaktiivisen lähteen sijaan. Analysaattori ei sisällä liikkuvia osia, jotka vaatisivat huoltoa. Laitteisto on siten lähes huoltovapaa, minkä lisäksi kalibrointivälikin on tyypillisesti yli vuoden.
 • Jatkuvatoiminen prosessivirran analysointi Metorex C100 analysaattorilla helpottaa prosessin hallintaa ja optimointia.
 • Prosessin optimoinnilla voidaan vähentää raaka-aineiden menekkiä, eliminoida uudelleenkäsittelyä, sekä tehostaa laadunhallintaa.
 • Metorex C100 analysaattorilla voidaan minimoida laboratorioanalyysien tarve, sekä ottaa käyttöön tilastollinen prosessinohjaus.
 • Metorex C100 kestää prosessiolosuhteita, sillä laitteisto on erityisesti suunniteltu prosessiteollisuuden käyttöön asennettavaksi vaativiin olosuhteisiin.