Quick Suppression -tukahdutusjärjestelmä

Quick Suppression tukahdutusjärjestelmä on kiinteä automaattinen palonsammutusjärjestelmä, sisältäen liekinilmaisun, vesisumun ja ohjausjärjestelmän erittäin nopealla vasteajalla. Järjestelmä on suunniteltu palon/liekkien nopeaan havaitsemiseen ja sammutukseen kriittisten koneiden ympäristössä tai korkean riskin alueilla.

Firefly Quick Suppression -tukahdutusjärjestelmä

Firefly Quick Suppression -tukahdustusjärjestelmä perustuu Firefly:n liekinilmaisimiin ja tehokkaaseen vesisumujärjestelmään. Firefly:lta löytyy useita liekinilmaisimia eri ominaisuuksin vastaamaan eri sovellusten olosuhteita ja vaatimuksia.

Firefly:n vesisumujärjestelmä tukahduttaa tehokkaasti paloja käyttäen erittäin pientä vesimäärää. Ainutlaatuinen hydraulinen järjestelmä mahdollistaa erittäin nopean vasteajan.  

Kokonaisuudessaan Firefly Quick Suppression -laitteiston vasteaika on normaalisti 1-3 sekuntia. Erityiskohteissa voidaan tarvittaessa saavuttaa vieläkin lyhyempi vasteaika. Firefly Quick Suppression vesisumujärjestelmä käyttää samaa ohjausyksikköä kuin kipinänilmaisujärjestelmä, joten nämä kaksi järjestelmää voidaan vaivattomasti integroida yhdistämään palontorjunta ja ennakoiva prosessinsuojaus optimaaliseksi ja älykkääksi järjestelmäksi.

Sovelluksia, joissa tähän mennessä on käytetty Firefly Quick Suppression järjestelmää:

 • Pehmopaperikoneet
 • Paperikoneet
 • Paperikoneiden IR-kuivainten suojaus
 • Höylät ja työstökoneet
 • Paneelipuristimet
 • Öljypumppuhuoneet
 • Silppurit
 • Kuljettimet
 • Lastausalueet ja purkualueet
 • Muuntajat
 • Turbiinit
 • Myllyjen palosuojaus
 • Murskaimet