Recordum Airpointer ilmanlaadun mittari

Recordum Airpointerilla voidaan mitata samanaikaisesti useaa eri kaasukomponenttia ympäristöilmasta ulkoa tai sisätiloista

Käyttökohde

Ympäristöilman analysaattori Recordum Airpointer soveltuu ympäristöilman mittaamiseen käytännössä mistä vain ympäristöilman laatua on tarpeen mitata. Tyypillisimpiä kohteita; kaupunkien taajamat, moottoriteiden varret, tunnelit, tuotantolaitosten lähialueet, kauppakeskukset ja muut sisätilat jne.

Mittaa

Recordum Airpointer ympäristöilman analysaattori mittaa yhtä tai useampaa – enimmillään kahdeksaa – eri kaasukomponenttia ympäristöilmasta samanaikaisesti. Mitattavat komponentit; NO/NO2/NOx; NH3; O3; SO2 (H2S); CO; PM. Lisäantureilla VOC; PM10; PM2,5; meteorologiset suureet, kuten tuulen suunta ja nopeus, lämpötila, paine jne.

Toimintaperiaate

Recordum Airpointer mittaa eri komponentteja eri menetelmillä seuraavasti;

 • NO/NO2/NOx kemiluminesenssi
 • O3 UV fotometria
 • SO2 UV fluoresenssi
 • CO IR absorptio
 • PM Betasäteilyn vaimeneminen

Recordum Airpointer ominaisuudet

 • Erittäin kompakti ympäristöilman “mittausasema”, joka voidaan asentaa käytännössä mihin vain missä halutaan tarkkailla ympäröivän ilman laatua
 • Mittausasema voidaan asentaa kiinteästi tai käyttää siirreltävänä useassa kohteessa vuorotellen
 • Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöinnin juuri sovelluksen vaatimusten mukaisesti, ja laajennukset myöhemmässä vaiheessa
 • Sekä hetkellistä että taltioitua mittadataa voidaan tutkia helposti webbiselaimella
 • Airpointer voidaan tilata halutulla painatuksella/kuvalla varustettuna (asennus näkyvälle paikalle tai julkisiin tiloihin)
 • Tyyppihyväksytyt, EN-standardien mukaiset mittausmenetelmät ja moduulit eri suureille (täyttää myös USEPA:n vastaavat standardit)

                      NO/NO2/NOx: EN14211                        

                      O3: EN14625

                      CO: EN14626 

                      SO2: EN14212

Hyödyt

 • Erittäin helppo ja nopea asennus ja käyttöönotto
 • Helppo huoltaa ja ylläpitää
 • Alhainen virrankulutus
 • Maltilliset käyttökustannukset