Venturiputki

Venturisuutin

Venturiputki on yksinkertainen ja tarkka virtausmittari, joka soveltuu hyvin monille nesteille ja kaasuille erityyppisissä teollisuuden prosesseissa.

Venturputket soveltuvat erityisen hyvin suurille virtausnopeuksille ja korkeaviskositeettisille aineille.

Venturiputken suoran osan tarve on huomattavasti muita paine-ero mittauksia pienempi joka on monessa tapauksessa putkiston suunnittelua helpottava tekijä. Pitkän käyttöikänsä ja pienen pysyvän painehäviönsä ansiosta venturiputki on käyttökustannuksiltaan yksi edullisimmista mittalaitteista.

Sintrol venturiputket toimitetaan ISO-5167 mukaan räätälöityinä tuotteina jotka on suunniteltu ja optimoitu asiakaan toimittamien prosessiarvojen ja vaatimusten mukaisiksi. Valmistus tapahtuu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU Moduli–H tai ASME normien sekä EN-ISO-9001 & 14001 laatu- ja ympäristönormien mukaisesti. Venturiputket voidaan valmistaa joko hitsattavina tai laipallisina malleina.