Venturisuutin

Venturisuutin

Venturisuutin on yleisesti käytetty ja tarkka ISO-5167 mukainen mittalaite, jota on saatavana käyttökohteesta riippuen erityyppisellä rakenteella

Venturisuutin soveltuu hyvin matala ja korkeapaine virtausmittauksille ja sen yleisin käyttökohde on kattilan päähöyryn ja nuohoushöyryn mittaus.

Venturisuutin on rakenteeltaan huomattavasti lyhyempi ja kevyempi kuinKlassinen Venturi ja sillä on ISA-1932 Suutinta ja Mittalaippaa huomattavasti alhaisempi painehäviö ja käyttökustannukset. Se sietää kiinteitä partikkeleita (ulospuhallus) hyvin Venturisuutin on hyvä ja pitkäikäinen laite nopeasti virtaavien höyryjen virtausmittaukseen joissa painehäviö ja melutaso halutaan pitää minimissä. Sen liitäntä putkistoon tehdään lähes aina hitsaamalla ja sen asennuksessa on huomioitava noin 26D suoran osan tarve ennen mittausta.

Sintrol Venturisuuttimet toimitetaan ISO-5167 mukaan räätälöityinä tuotteina jotka on suunniteltu ja optimoitu asiakaan toimittamien prosessiarvojen ja vaatimusten mukaisiksi. Laitevalmistus tapahtuu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU Moduuli–H tai ASME normien sekä EN-ISO-9001 & 14001 laatu- ja ympäristönormien mukaisesti.