Tuotekategoria: Biokaasumittaukset

Binder Group on saksalainen yritysryhmä, joka on vuosikymmeniä kerännyt kokemusta ja tietotaitoa haastavien prosessikaasujen virtausmittauksista.

Prosessikaasujen virtausmittausten lisäksi tuotevalikoima tarjoaa ratkaisuja jätevesilaitosten tarpeisiin. Jätevesilaitoksille on mittalaitteiden lisäksi kehitetty prosessinohjauksen konsepteja jätteen biologiseen käsittelyyn. Konseptien ydinajatuksena on energiansäästö ja prosessinoptimointi. Jätevesilaitosten valikoimaa täydentää lietteenkäsittelyn ja biokaasun tuotannon ohjaamiseen tarkoitetut kannettavat ja kiinteät kaasuanalysaattorit ja erityisesti näihin olosuhteisiin suunnitellut virtausmittaukset.

Binderin laitteiden suunnittelussa on huomioitu erityisesti biokaasuprosessien korrosoivat ja märät olosuhteet.

Ota yhteys Sintrol Oy:n asiantuntijoihin, keromme mielellämme lisää ratkaisuistamme.