AMI Inspector vetyanalysaattori

Analysaattori

Käyttökohde

Voimalaitoksien vesihöyrykierron liuenneen vedyn analysaattori. Laite mittaa veden liuenneen vedyn pitoisuutta.

Toimintaperiaate

AMI INSPECTOR Hydrogen mittaa veden liuenneen vedyn pitoisuutta sähkökemiallisella menetelmällä.

Ominaisuudet

  • Mittausalue 0.1… 800.0 ppb tai 0 – 50% saturaatiosta (@ 25°C).
  • Mittaus perustuu sähkökemialliseen menetelmään.
  • Automaattinen ilmanpaine ja lämpötila kompensaatio.
  • Virtauksen säätö
  • Laitteen akku kestää vähintään 24 h.
  • USB-kommunikointiväylä
  • Elektrolyytin ja kalvon vaihtoväli on useita vuosia.