Tuotekategoria: Kovuusmittaus

Kovuusmittaus on menetelmä, jota käytetään materiaalien tai aineiden kovuuden mittaamiseen. Kovuus kuvaa materiaalin vastustuskykyä muodonmuutoksille, kun sitä rasitetaan paineella tai iskulla. Kovuusmittauksella voidaan arvioida materiaalin kestävyyttä naarmuuntumista, kulutusta tai muuta mekaanista rasitusta vastaan.

Yksi kovuusmittausmenetelmistä on Rockwellin kovuuskoe, joka perustuu materiaalin pintakerroksen painamiseen standardoidulla kuormalla. Menetelmässä mitataan jäljelle jäävän syvyyden perusteella materiaalin kovuusarvo.

Kovuusmittauksella on laaja soveltamisalue, ja sitä käytetään esimerkiksi metallien, muovien, keraamisten materiaalien ja komposiittien kovuuden mittaamiseen. Kovuusmittauksia tehdään usein laadunvalvonnassa, materiaalitutkimuksessa, tuotekehityksessä sekä tuotteiden valmistusprosessien optimoinnissa.

Helppokäyttöiset PROCEQ-kovuusmittarit mittaavat kätevästi hankalissakin kohteissa ja soveltuvat käytettäväksi myös suurten, raskaiden tai jo asennettujen kappaleiden kovuuden mittaamiseen ja materiaalin valinta- ja hyväksyntätestaamiseen. Kovuusmittarin yleisiä käyttökohteita ovat mm. metallien tuotanto ja jalostus, ajoneuvoteollisuus, koneistus, voimalat, öljyteollisuus, ilmailu, telakat, rakentaminen, testaus ja laboratoriot.