Tuotekategoria: ET -pyörrevirtatarkastus

Pyörrevirtatarkastus on ainettarikkomaton (NDT) menetelmä, jota käytetään materiaalien ja komponenttien tarkastukseen sähkömagneettisten pyörrevirtojen avulla. Se on erityisen hyödyllinen johtavien materiaalien, kuten metallien, tarkastuksessa.

Pyörrevirtatarkastuksessa käytetään sähkömagneettista kenttää, joka indusoi pyörrevirtoja testattavaan materiaaliin. Nämä pyörrevirrat puolestaan luovat vastakkaissuuntaisen magneettikentän, joka vastustaa alkuperäistä indusoivaa kenttää. Materiaalin ominaisuuksien, kuten sähkönjohtavuuden ja magneettisen läpäisevyyden, muutokset vaikuttavat pyörrevirtojen aiheuttamaan vastustukseen. Näitä muutoksia voidaan mitata ja tulkita materiaalin vaurioiden tai epäkohtien havaitsemiseksi.

Pyörrevirtatarkastusmenetelmää käytetään yleisesti materiaalien pintaan aukeavien vikojen, kuten halkeamien, kulumisen, korroosion, huokoisuuden ja materiaalin paksuuden tarkastukseen. Se soveltuu erityisen hyvin kiinteiden tai päällystettyjen pintojen, putkistojen, sylinterien, hitsausliitosten ja muiden monimutkaisten geometrioiden tarkastukseen.

Pyörrevirtatarkastuksella on useita etuja. Se mahdollistaa nopean tarkastuksen suurella herkkyydellä ja tarkkuudella. Se ei vaadi suoraa kosketusta testattavaan materiaaliin, mikä tekee siitä kätevän menetelmän. Lisäksi se pystyy havaitsemaan pintavirheitä myös johtavien materiaalien päällystettyjen pintojen läpi.

Pyörrevirtatarkastusta käytetään laajasti teollisuudessa, kuten lentokoneteollisuudessa, autoteollisuudessa, metallurgiassa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä ydinvoimateollisuudessa. Se auttaa varmistamaan komponenttien ja rakenteiden eheyden, laadun ja suorituskyvyn, ja se on vakiintunut menetelmä NDT:ssä.

Sintrol tarjoaa monipuoliset pyörrevirtalaitteet ainettarikkomattomaan tarkastukseen, esimerkiksi pintavirheiden havaitsemiseen, pinnoitteen paksuusmittaukseen tai hitsaussaumojen tarkastukseen.