Permeaatioanalysointi

Elintarviketeollisuuden pakkauksiin ja elektroniikkateollisuuden korttien kalvoihin kohdistuu suuri määrä vaatimuksia, erityisesti tuotteen säilyvyyden ja korroosion osalta.

Happi, vesi ja CO2 (hiilidioksidi) ovat kaikki elementtejä, jotka aiheuttavat tuotteen laadun heikentymistä joko tunkeutuessaan pakkauksen sisään ulkopuolelta tai haihtuessaan pakkausesta ennen aikojaan.

Molekyylien liikettä pakkausmateriaalien, tyypillisesti muovipohjainen kalvo tai kalvotettu paperi tmv, kutusutaan permeaatioksi. Se on kaasun osapaineeesta johtuvaa molekyylien liikettä materiaalien lävitse. Liike on hyvin hidasta, mutta vääjäämätöntä.

Permeaatio, eli molekyylien liike pakkausmateriaaleista.

Pakkausmateriaalien valmistajien suurimpia haasteita onkin kehittää  materiaali, jossa permeaatio ja materiaalin muut vaadittavat ominaisuudet on optimoitu kustannustason kanssa kuhunkin tuotteeseen sopivaksi. Erityiseti nykyään, kun puhtaan muovipohjaisen materiaalin käytön rajoituksia ennustetaan.

Nykyaikainen permaatioanalysaattori auttaa tässä tehtävässä sekä laboratoriossa että tuotantolinjalla valmistettavan tuotteen laadun varmistuksessa.

Permeaatioanalysaattorilla voidaan tutkia kehittettyjä materiaaleja sekä pakkauksia.

Permeaation mittaamiseen soveltuvista laitteista voit lukea lisää tuotesivuilta.

Sintrol tarjoaa ainoana suomessa laitteet ja tuen permeaation mittaamiseen.