Permeaatio

Permeaatio on molekyylien liikettä pakkausmateriaalien, tyypillisesti muovipohjaisen kalvon, kalvotetun paperin tai vastaavan läpi. Se on kaasun osapaineesta johtuvaa, hyvin hidasta, mutta vääjäämätöntä molekyylien liikettä materiaalien lävitse.

Happi, vesi ja CO2 (hiilidioksidi) ovat kaikki elementtejä, jotka aiheuttavat tuotteen laadun heikentymistä joko tunkeutuessaan pakkauksen sisään ulkopuolelta tai haihtuessaan pakkausesta ennen aikojaan.

Permeaatio, eli molekyylien liike pakkausmateriaaleista.

Elintarviketeollisuuden pakkauksiin ja elektroniikkateollisuuden korttien kalvoihin kohdistuu suuri määrä vaatimuksia, erityisesti tuotteen säilyvyyden ja korroosion osalta.

Pakkausmateriaalien valmistajien suurimpia haasteita onkin kehittää materiaali, jossa permeaatio ja materiaalin muut vaadittavat ominaisuudet on optimoitu kustannustason kanssa kuhunkin tuotteeseen sopivaksi. Erityisesti nykyään, kun puhtaan muovipohjaisen materiaalin käytön rajoituksia ennustetaan.

Nykyaikainen permaatioanalysaattori auttaa tässä tehtävässä sekä laboratoriossa että tuotantolinjalla valmistettavan tuotteen laadun varmistuksessa.

Permeaatioanalysaattorilla voidaan tutkia kehittettyjä materiaaleja sekä pakkauksia.

Sintrol on ainoa Suomessa toimiva permeaationanalysaattoreihin ja niiden huoltoon koulutettu yritys. Tarjoamme tuotteet niin hapen, veden kuin hiilidioksidinkin permeaation mittaamiseen.

Tiedämme erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun ja tarjoamme huollon tuotteen elinkaaren ajaksi.