Jäsenyydet

Sintrol osallistuu aktiivisesti oman alan järjestöjen toimintaan, mikä mahdollistaa pysymisen ajan tasalla uusimmista trendeistä, teknologisista innovaatioista ja sääntelymuutoksista alallamme.

Sintrol on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

Suomen Soodakattilayhdistys ry

Suomen Soodakattilayhdistys ry edistää soodakattiloiden käyttövarmuutta, turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja prosessitehokkuutta.

Ilmansuojeluyhdistys ry

Ilmansuojeluyhdistys edistää ilman- ja ilmastonsuojelua toimimalla alan asiantuntijoiden, yhteisöjen, yritysten ja ilmansuojelusta kiinnostuneiden henkilöiden yhteisenä foorumina. Ilmansuojeluyhdistyksen toiminnassa keskeisessä osassa ovat tiedon välittäminen sekä  jäsenistön ammattitaidon kehittäminen.

Vesikemiayhdistys SIAPWS Suomi ry

Vesikemianyhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen vesikemia- ja vedenkäsittelyverkoston luominen sekä kansainvälinen yhteistyö tähän liittyen. Yhdistys toimii pohjoismaisen SIAPWS:n kansallisena alajaostona, kuitenkin omana itsenäisenä yhdistyksenään. 

Suomen Hitsausteknillinen yhdistys ry

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys on ammatillinen järjestö, joka vaikuttaa hitsausalan kehitykseen ja tunnettuvuuteen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. SHY palvelee alan asiantuntijoita tarjoamalla tietoa, palveluita sekä koulutusta.