Meesauunin instrumentointi

Turvallisemmin, Puhtaammin, Parhain tuloksin

Löydämme prosessillesi sopivimman ratkaisun, kun haluat optimoida meesauunin toimintaa, mutta kontrolloida samalla riskejä ja kulutusta. Sintrolin Meesauunin instrumentointi -ratkaisuilla hallitset prosessin toimintaa aina alusta loppuun asti. Tarjoamme kaiken kattavia tai tiettyyn prosessiin keskittyviä mittausratkaisuja – toiveidesi mukaan.

Yhdessä löydämme polttoprosessisi suurimmat haasteet.  Alkukartoituksen jälkeen asiantuntijamme suunnittelevat tarpeitasi vastaavan ratkaisun, johon voi kuulua esimerkiksi poltonhallintaa, päästömittausta ja ulkopinnan lämpötilan skannausta. 

Meesauunin instrumentoinnin tarjooma

Poltonhallinta

Liekkivahdit

Liekkivahti varmistaa, että liekki palaa. Jos liekkivahti ei havaitse liekkiä, polttimen polttoaineen syöttö lopetetaan. Jos polttoaineen syöttöä ei katkaista, on vaarana räjähdys uudelleen sytyttäessä. Liekkivahti on meesauunin turvalaite ja sen avulla voidaan varmistaa, että polttoon liittyvä turvallisuus ja ennakointi on kunnossa.

Sytyttimet

Sytyttimen tehtävänä on sytyttää polttimen polttoaine palamaan. Oikeantyyppisen sytyttimen valinnalla voidaan olennaisesti parantaa polttokaasun sytytysvarmuutta, meesauunin turvallisuutta ja tuotantotehokkuutta. Jatkuvatoimiset sytyttimet toimivat ns. esipolttimena.

O2– ja CO-mittaus

O2– ja CO-mittaus on olennainen osa polttokaasun ja palamisilman keskinäisen suhteen säätöä. Mittauksen tärkeys lisääntyy entisestään, mikäli polttokaasun koostumus vaihtelee paljon. Polttokaasun energiasisältö saattaa vaihdella paljon, mikäli se tuotetaan laitoksella sijaitsevassa kaasuttimessa. Tällöin polttoilman säätöä varten tarvitaan jatkuva tieto palokaasun happi ja häkäpitoisuudesta. O2– ja CO kaasuihin liittyy myös tunnettuja riskejä, joita ovat liian korkean häkäpitoisuuden aiheuttama palotapahtuman huonontuminen ja sähkösuotimissa tapahtuvat räjähdykset. Liika happi puolestaan voi lisätä polttoaineen kulutusta tarpeettomasti. Käytämme erittäin pölyisiin ja vaikeisiin kohteisiin soveltuvaa mittausratkaisua.

Pyrometrit

Pyrometri mittaa palaneen kalkin lämpötilaa. Luotettavalla ja tarkalla kalkin lämpötila-mittauksella hallitaan meesauunin polttoprosessia ja poltetun kalkin tasalaatuisuutta. Poltetun kalkin lämpötila korreloi meesan jäännöskarbonaatin kanssa, joka on prosessin toimivuuden kannalta tärkeä tieto.

Tulipesäkamerat

Tulipesäkameralla saadaan reaaliaikaista kuvaa palamisesta ja pystytään siten valvomaan sekä visuaalisesti, että automaattisesti palotapahtumaa ja selvittämään palamiseen liittyviä ongelmia.

  • Liekin muoto​
  • Meesan kasautuminen​
  • Kalkin putoaminen jäähdyttimeen​
  • Raekoon tarkkailu​
  • Tulipesäkameran lämpötilamittauksella voidaan seurata kriittisten kohteiden lämpötilaa ja kytkeä hälytyksiä automaatiojärjestelmään

Päästömittaus

Jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmät CEMS

Päästöjen mittaus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat meille kaikille tärkeitä asioita, mihin vaikuttavat nykyään myös tiukat ympäristövaatimukset. Sintrol voi pitkän kokemuksen kautta huolehtia päästömittausten määräystenmukaisuudesta ja varmatoimisuudesta. Viranomaisten vaatimat päästömittaukset tehdään jatkuvatoimisilla analysaattorijärjestelmillä, joiden suunnittelusta ja rakentamisesta Sintrol vastaa itse. Mittauksilla varmistat, että TRS, NOx, CO, SO2, O2 ja hiukkaset eivät ylity ja tuotanto täyttää ympäristövaatimukset.

Meesauunin ulkopinnan lämpötilan valvonta

Infrapunaskannerit 

Infrapunaskannerit mittaavat uunin ulkopinnan lämpötilan. Mittauksen avulla varmistat tiilivuorauksen kunnon, sillä tiilivauriot ilmenevät kuumina pisteinä skannerin ohjelmiston tuottamassa lämpötilakartassa. Tämän tiedon avulla löydät korjattavan kohdan ajoissa ja uuni kestää pidempään. Skannerilla havaitaan myös renkaan muodostuminen uuniin. Renkaat erottuvat tummina ja kylmempinä vyöhykkeinä lämpötilakartassa. Sintrol suunnittelee skannerien sijoituspaikat ja tarvittavan määrän 3D-mallinnuksen avulla. Usein uunin kannatinrakenteet aiheuttavat viivaskannereille katvealueita, jotka voidaan kuitenkin mitata lisävarusteena saatavilla infrapunapyrometreillä.

Laajasta valikoimastamme löydämme juuri sinun prosessillesi parhaan mittaus- ja analysointiratkaisun. Olemme tukenasi Sintrol-ratkaisun elinkaaren ajan. Paikallisen huoltotiimimme asiantuntijat auttavat sinua kokonaisvaltaisesti tuotteiden asennuksesta ja käyttöönotosta henkilöstösi kouluttamiseen.