Tuotekategoria: Vesianalysointi

Teollisuuden vesianalysointi on tärkeä osa prosessivalvontaa ja laadunvarmistusta, ja siihen sisältyy useita erilaisia mittauksia, kuten pH, redox-potentiaali (Redox), johtavuus, sameus, ja liuenneet aineet.

pH-mittaus: pH-arvo mittaa nesteen happamuutta tai emäksisyyttä asteikolla 0-14, missä 7 on neutraali. Teollisuudessa pH-mittauksia käytetään esimerkiksi kemikaalien sekoittamisen ja prosessien tehokkuuden valvontaan, koska monet kemialliset reaktiot ovat pH-riippuvaisia.

Redox-mittaus: Redox-potentiaali, usein mitattuna mV-yksiköissä, mittaa liuoksen oksidoitumis- tai pelkistyvän kyvyn. Se on tärkeä erityisesti vedenkäsittelyprosesseissa, joissa sitä käytetään desinfiointiaineiden, kuten kloorin, pitoisuuden säätelyyn.

Johtavuusmittaus: Johtavuus mittaa veden kykyä johtaa sähköä. Korkea johtavuus voi osoittaa suolapitoisuuden kasvua, joka voi olla haitallista teollisille prosesseille ja ympäristölle. Tätä mittausmenetelmää käytetään esimerkiksi vesilaitosten ja jätevesien käsittelyn seurannassa.

Sameusmittaus: Sameusmittaus kuvastaa liuoksen sameutta, eli sen kykyä hajottaa tai taittaa valoa. Sameusmittaukset ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi juomaveden prosessoinnissa, jossa sameus voi olla merkki epäpuhtauksista.

Liuenneiden aineiden mittaus: Tämä mittaus mittaa erilaisten liuenneiden aineiden pitoisuuksia, kuten erilaisia kemikaaleja, suoloja ja metalleja, jotka voivat olla haitallisia prosesseille tai ympäristölle. Liuennut aineiden mittauksia käytetään usein ympäristönvalvonnassa ja prosessien tehokkuuden seurannassa.