Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus on hyvä vaihtoehto, kun räjähdysvaaraa ei voida poistaa, mutta halutaan minimoida räjähdyksen seuraukset.

Pölyräjähdykset ovat yleinen uhka monille teollisuuden aloille. Räjähdysvaara on olemassa kaikkialla, missä räjähdyksen vaatimat olosuhteet täyttyvät. Vaara koskee erityisesti pneumaattista materiaalinkuljetusta, kuljettimia, suodatinyksiköitä, kuivaimia, irtotavarana ja jauheena käytettävien materiaalien varastointitiloja (siiloja, säiliöitä), myllyjä ja murskaimia, työstölaitteita, joissa kevytmetalliseoksista (alumiini, magnesiumia jne.) jaetaan ja pursotetaan toimenpiteen aikana.

Milloin pölyräjähdys voi tapahtua?

Räjähdys tapahtuu, kun suljetussa tilassa palava pöly leviää ilmaan riittävän suurina pitoisuuksina ja läsnä on hapettavaa ainetta, sekä syttymislähde. Räjähdykselle on tunnusomaista suurten lämpömäärien ja savukaasujen nopea tuotanto, sekä paineen nopea nousu. Tämä johtaa räjähdysaaltoon ja tuotantolaitteistojen rikkoutumiseen. Työntekijöiden henki ja terveys ovat vaarassa ja tuotannonkatkokset ovat tyypillisesti pitkiä. Vaurioiden korjaaminen on kallista ja usein aikaa vievää.

Räjähdysriski on läsnä jokaisessa teollisuuslaitoksessa

Orgaanisten, useimpien synteettisten materiaalien, sekä metallien pöly on syttyvää ja se voi räjähtää. Räjähdysvaara koskee kaikkia teollisuuslaitoksia, jotka käsittelevät kiintoaineita ja jauhemateriaaleja. Räjähdykselle suotuisat olosuhteet voidaan kuvata oheisella viisikulmiolla.

Räjähdyssuojauksen menetelmät

Sintol Safety -konsepti tarjoaa räätälöidyn räjähdyssuojausratkaisun yhteistyössä alan johtavan valmistajan RSBP:n kanssa. Kaikki laitteet täyttävät vaaditut kansainväliset standardit. Oma kotimainen huolto-organisaatiomme varmistaa laitteiden jatkuvan toimivuuden koko elinkaaren ajan.

Murtokalvot, räjähdysluukut ja liekinestimet

Murtokalvoja ja räjähdysluukkuja käytetään suojaamaan prosessia räjähdyksen seurauksilta. Räjähdyksen tapahtuessa ja paineen saavuttaessa maksimiarvon, kalvot avautuvat automaattisesti, paine putoaa turvalliselle tasolle eivätkö prosessilaitteet tällöin rikkoudu. Murtokalvot voidaan varustaa liekinestimellä. Liekinestin jäähdyttää liekin ja savukaasujen lämpötilat tasolle, joka ei ole enää vaarallista prosessille, eikä laitteen lähistöllä oleville ihmisille. Kaikki kalvot ja liekinestimet täyttävät viimeisimmät EN -standardit

Lue lisää räjähdysluukuista kumppanimme RSBP:n sivuilta:

Räjähdyksen tukahdutus

HRD -järjestelmä on sertifioitu aktiivinen räjähdyksen tukahdutusjärjestelmä. Erittäin nopeatoimiset paine- tai liekinilmaisimet havaitsevat räjähdyksen silmänräpäyksessä. Räjähdys tukahdutetaan jauheella. Tähän koko prosessiin kuluu aikaa vain millisekunteja.

HRD -järjestelmän ansiosta räjähdyspaine ei pääse nousemaan yli suojatun laitteen paineenkestävyyden rajan. Koko prosessin suojauksen varmistamiseksi on järkevää täydentää tukahdutusjärjestelmää HRD -eristysjärjestelmällä, joka estää räjähdyksen leviämisen prosessissa.

Lue lisää räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmistä kumppanimme RSBP:n sivuilta:

Räjähdyksen eristäminen

Räjähdyksen eristämiseen tarkoitetut laitteet estävät räjähdysten leviämisen prosessissa. Passiivinen eristys toteutetaan takaiskuventtiilillä ja aktiivinen eristys joko pikaventtiilillä tai HRD-eristysjärjestelmällä.

Lue lisää räjähdyksen eristämisjärjestelmistä kumppanimme RSBP:n sivuilta:

Oletko kiinnostunut räjähdyssuojausmenetelmistä? Ota yhteyttä: