Sintrol Safety

Sintrol Safety -konsepti on monipuolisista tuotteista ja palveluista koostuva ratkaisukokonaisuus tulipalojen sekä kaasu- ja pölyräjähdyksien havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn ja suojaamiseen erityisesti prosessiteollisuuden laitoksissa. Tämä innovatiivinen konsepti on suunniteltu minimoimaan riskejä ja varmistamaan, että liiketoimintanne voi jatkua keskeytyksettä.

Kytöpaloilmaisu ja tukahdutus 

Kytöpaloilmaisu (Fire Detection) tarkoittaa tulipalojen havaitsemista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tähän käytetään erilaisia palonilmaisulaitteita ja järjestelmiä, kuten savuilmaisimia, lämpöilmaisimia ja kaasuilmaisimia. Kun nämä laitteet havaitsevat poikkeavan lämpötilan, savun, tai palokaasuja, ne aktivoivat hälytysjärjestelmän, joka varoittaa ihmisiä ja käynnistää sammutustoimenpiteet.

Tukahdutus (Suppression) viittaa tulipalon sammuttamiseen tai hallitsemiseen. Tukahdutusmenetelmät voivat vaihdella riippuen palon luonteesta ja sen sijainnista. Yleisiä tukahdutusmenetelmiä ovat veden käyttö (esim. sprinklerijärjestelmät), vaahtosammutusaineet, kaasusammutus (kuten hiilidioksidi), ja kemialliset sammutusaineet. Tavoitteena on rajoittaa palon leviämistä ja sammuttaa se mahdollisimman nopeasti estäen vahinkojen laajenemisen ja ihmisten vaarantumisen.

Paloriskien havaitsemis- ja sammutusjärjestelmät

Sintrolin ennaltaehkäisevät prosessinsuojausjärjestelmät koostuvat kolmesta pääkomponentista:

1. Paloriskien havaitseminen

Paloriskit tai alkavat palot havaitaan joko sähkömagneettista säteilyä seuraavilla optisilla antureilla, perinteisillä lämpötila-antureilla, lämpöilmaisukaapelilla, lämpökameroilla, pölymittareilla taikka kaasuhälyttimillä. Havaitsemisjärjestelmä suunnitellaan aina riskiarvion, prosessin luonteen ja olosuhteiden mukaisesti. Havaitsemisjärjestelmän tavoitteena on huomata todelliset paloriskit tai alkavat tulipalot mahdollisimmat aikaisessa vaiheessa, sillä mitä aiemmin riski havaitaan, sitä helpompi se on myös hallita tai kokonaan poistaa.

UniVario YMX5000 -kipinänilmaisimet

Modulaarinen UniVario YMX5000-tunnistusjärjestelmä koostuu keskusyksikköön tai muuhun järjestelmään kommunikoivasta ohjausyksiköstä sekä siihen liitettävistä optisista antureista, jotka havaitsevat niin kipinät kuin kuumat kappaleetkin, mutta soveltuvat myös nopeaan liekinilmaisuun. YMX5000-ilmaisujärjestelmä varmistaa järjestelmän turvallisen toiminnan kaikissa olosuhteissa kattavalla itsediagnostiikalla, joka säännöllisesti valvoo paitsi optiikoiden puhtautta ja eheyttä, myös virtapiirien toimintaa. Modulaarisesta tuoterakenteesta löytyy laajasti vaihtoehtoja miltei kaikkiin olosuhteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin, myös räjähdysvaarallisille alueille. Järjestelmä on myös asennusteknisesti vaivaton, sillä ohjausyksiköt vähentävät kaapelointitarvetta suoraan keskusyksiköltä ja antureiden kiinnittämiseen useimmissa kohteissa käytetty innovatiivinen asennuskaulus ei vaadi hitsaamista.

YMX5000-kipinänilmaisujärjestelmän etuja ovat:

 • Yhteen ohjausyksikköön voidaan liittää jopa kolme ilmaisinta
 • Sopii vaativiin teollisuusympäristöihin myös ahtaissa asennusolosuhteissa.
 • Anturin tasainen linssi vähentää optiikan rikkoontumisen mahdollisuutta esimerkiksi materiaalivirran takia
 • Optiikan laaja 120° näkökenttä, myös ilmapursotuksella likaaviin kohteisiin
 • Standardi käyttölämpötila -40°C … +105°C, korkeampiin lämpötiloihin suunniteltu kuituoptiikka mahdollistaa kipinänilmaisun jopa 300°C lämpötiloissa
 • Päivänvalolta suojattuja FUX DL- ja FUX DLS-antureita voidaan käyttää ulkoista valoa sisältävissä paikoissa, kuten pudotussuppiloissa
 • Silikonittomat versiot saatavilla maalaustekniikan sovelluksiin ja elintarviketeollisuuteen
 • Vaihdettavien optiikoiden ansiosta huolto on vaivatonta, eikä koko ilmaisimen vaihto ole tarpeen
 • Järjestelmä on laajasti hyväksytty:

Univario-ilmaisimet

UniVario-palonilmaisimet ovat älykkäitä ja mikroprosessoriohjattuja palonilmaisimia. Modulaarisen konseptinsa ja edistyneiden signaalinkäsittelytekniikoidensa ansiosta nämä ilmaisimet täyttävät yksilölliset vaatimusprofiilit poikkeuksellisen laajassa sovellusten kirjossa. UniVario- palonilmaisimet toimivat sisä- ja ulkotiloissa, sekä suoraan suojattavan laitteen läheisyydessä että suuremmilta etäisyyksiltä. Niitä voidaan käyttää niin puhdastiloissa kuin vaativissa prosessiolosuhteissakin sekä räjähdysvaarallisilla alueilla.

Lieksinilmaisin vedylle

Liekinilmaisimet

Itsenäiset Teledyne Gas and Flame Spyclass IR– ja UV-IR-liekinilmaisimet tarjoavat huippuluokan optisen liekinilmaisun pitkillä etäisyyksillä.

Fluke-lämpökuvausjärjestelmät

ThermoView TV30-lämpökuvausjärjestelmä soveltuu alkavien palojen havaitsemiseen.

Kiinteä kaasuhälytin

Kaasuhälyttimet

Mahdollisia prosessialueella esiintyviä kaasuvuotoja valvotaan kiinteillä kaasuhälyttimillä. Kannettavilla kaasuhälyttimillä puolestaan turvataan työntekijöiden liikkuminen prosessialueilla, joilla voi esiintyä myrkyllisiä kaasuja.

Valkoimiimme kuuluvat ION Science -kaasuhälyttimet sekä Teledyne Gas and Flame myrkyllisten ja palavien kaasujen hälyttimet.

2. Kohdesammutusjärjestelmät

Havaitut paloriskit tai alkavat palot sammutetaan kohdesammutusjärjestelmällä, joiden valikoivan sammutuksen periaate tekee niistä erittäin tehokkaita: havainnon perusteella aktivoidaan vain ne suuttimet, jotka sijaitsevat havainnon välittömässä läheisyydessä. Välitön sammutustoimenpide käynnistyy millisekunneissa, kun muut järjestelmän suuttimet pysyvät suljettuina. Kohdesammutusjärjestelmät tarjoavat luotettavaa palonsuojaa prosesseille ja rakennuksille. Tyypillisin käyttämämme sammutusaine on vesi. Erityiskohteissa voidaan sammutusveteen lisätä kalvoa muodostavaa vaahtoavaa ainetta sammutustehon lisäämiseksi. Prosessinsuojauksessa kohdesammutusjärjestelmän tavoitteena on eliminoida paloriskit hyvissä ajoin ennen kuin aiheuttavat pölyräjähdyksiä tai tulipaloja. Järjestelmä pyritään myös suunnittelemaan siten, että ennakoivan kohdesammutuksen ansiosta tuotantoprosessia ei tarvitse keskeyttää alkavien palojen tai räjähdysten vuoksi.

MXOne-palonsammutustykki

Minimax MXOne on monipuolinen palonsammuttaiseen tarkoitettu vesitykki, joka tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen tavan sammuttaa tulipaloja suurilla avoimilla alueilla.

Minifog-vesisumujärjestelmät 

 • Minifog ProCon -matalapaineiset vesisumujärjestelmät tarjoavat erityisen tehokkaan palontorjunnan avoimiin tiloihin teollisuusympäristöissä. 
 • Minifog ProCon XP -korkeapaineinen vesisumujärjestelmä, perinteisiin vesisumujärjestelmiin verrattuna jopa 95 %:a pienempi vedenkulutus.

3. Paloriskien havaitsemis- ja sammutusjärjestelmän ohjaus ja käyttöliittymä

Hallintapaneeli kokoaa yhteen ilmaisinyksiköt, sammutusyksiköt sekä muut paloriskien valvontajärjestelmään liitetyt elementit, kuten manuaaliset painonapit, varoitusvalot ja sireenit. Se vastaanottaa signaalit tapahtumista, arvioi ne ja kohdistaa tarvittavat toimet, kuten hälytykset ja sammutusjärjestelmien ohjauksen, nopeasti, mutta tarkasti. Hallintapaneeli muodostaa siis prosessisuojauksen sydämen.

Clunid FMZ6000 – modulaarinen palonilmaisu- ja sammutuksenhallintapaneeli

Turvallisempi. Helpompi. Tarkoituksenmukainen.
Hallintapaneeli kokoaa yhteen ilmaisinyksiköt, sammutusyksiköt sekä muut paloriskien valvontajärjestelmään liitetyt elementit. Se vastaanottaa signaalit tapahtumista, arvioi ne ja kohdistaa tarvittavat toimet, kuten hälytykset ja sammutusjärjestelmien ohjauksen, nopeasti, mutta tarkasti. Palonilmaisu- ja sammutuksenhallintapaneeli muodostaa siis prosessisuojauksen sydämen.

Clunid FMZ6000 on varustettu helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä, signaalinkäsittely-yksiköllä jossa toiminnan varmistavat kaksoisprosessorit, universaalilla virtalähteellä ja varmuusakuilla. Fyysisen kokonsa mukaan yksikkö sisältää 7–72 toimintamoduulia ja 1–27 vyöhykkeen hallintapaneelia. Paneeliin lisätään kuhunkin suojausjärjestelmään tarvittava määrä toimintamoduuleita, ja suojausta voidaan myös myöhemmin helposti lisätä asentamalla lisämoduuleita. IP54-luokituksensa ansiosta paneeli voidaan asentaa myös tehdastiloihin, turvalliselle alueelle -5 °C – +50 °C lämpötilaan.

Clunid FMZ6000 palonilmaisu- ja sammutuksenhallintapaneeli

Kipinäilmaisu ja sammutus

Kipinäsammutusjärjestelmä havaitsee kipinän imu- ja kuljetusjärjestelmissä ja laukaisee automaattisen sammutusominaisuuden avulla välittömän vesisumun, joka tukahduttaa kytevät hiukkaset. Näitä järjestelmiä suositellaan käytettäväksi tiloissa, joissa palavia materiaaleja kuljetetaan pneumaattisesti ja joissa on suuri tulipalon tai pölyräjähdyksen vaara kipinöivien tai kytevien hiukkasten vuoksi. Sammutusprosessi tapahtuu pääsääntöisesti toimintaa keskeyttämättä. 

Sähkö- ja datakaappien palojen ilmaisujärjestelmät estävät kriittisten syöttö-, ohjaus- ja datajärjestelmien ylikuumenemisen aiheuttamien tulipalojen synnyn.

Räjähdyssuojaus ja eristys  

Pölyräjähdys syntyy, kun pölyhiukkaset leviävät ilmassa ja sekoittuvat tiettyyn pitoisuuteen asti. Kun tähän seokseen sytytetään liekki tai sattuu muu räjähdysaltis tapahtuma, pölyn pitoisuus ja palamisprosessi yhdessä aiheuttavat voimakkaan paineaallon ja tulipalon. 

Pölyräjähdys on ilmiö, jossa pöly tai hienojakoinen aine räjähtää tai aiheuttaa räjähdyksen. Pölyräjähdykset ovat yleensä seurausta palamisprosesseista tai räjähdysalttiiden aineiden käsittelystä teollisissa ympäristöissä. Tällaiset räjähdykset voivat olla erittäin vaarallisia ja aiheuttaa vakavia vahinkoja, loukkaantumisia ja jopa kuolemantapauksia. 

Pölyräjähdykset ovat erityisen yleisiä kohteissa, joissa esiintyy runsaasti hienojakoista pölyä, joka voi syttyä herkästi, kuten jauhetehdas, viljasiilot, puunjalostusteollisuus, maatalous ja jauhepinnoituslaitokset. 

DumoPro-pölymittarilla voidaan mitata ympäröivän tilan pölymäärää havaita mahdollinen pölyräjähdysvaaran.

Passiiviset järjestelmät 

Murtokalvoilla ohjataan paine ja liekit turvalliseen suuntaan

 • Liekittömillä paineenpurkuyksiköillä tukahdutetaan paine ja liekki sisätiloissa
 • Eristysventtiilit ja -pellit rajaavat riskin määritellylle alueelle ja pysäyttävät palon etenemisen