Combimass Basic terminen massamäärämittari

Binder COMBIMASS basic mittaa tilavuusvirran tai kaasun massavirran kuivasta kaasusta. Lämpötilan tai paineen vaihtelut eivät vaikuta virtausmittaukseen.

Binder COMBIMASS-virtausmittaus perustuu termiseen dispersioteknologiaan. Anturi koostuu lämmitetystä anturielementistä ja lämmittämättömästä referenssielementistä. Kun virtaava kaasu ylittää anturin, lämmitetty elementti jäähtyy kaasumolekyylien määrän mukaan antaen näin suoran kaasun massamäärämittauksen.

Käyttökohde

 • Paineilma – virtausmittaus ja tasapainotus
 • Tekniset kaasut, inerttikaasu ja kaasut kuten typpi, argon, helium…

Ominaisuudet

 • 2-pin-anturi, halkaisijalla 12 mm tai 18 mm
 • Mittaa kaasun massavirran [kg/h], tilavuusvirran [Nm3/h], sekä virtausnopeuden [Nm/s]
 • Kaasun lämpötila max 130°C ja paine max 40 bar
 • Virtausalue [1013 mbar, 0 °C]: 0,46 – 46 Nm/s (0,08 – 150 Nm/s valintana)
 • Edullinen alumiinikotelointi takaa hyvän hinta-laatu-suhteen
 • Kompakti ja kestävä rakenne on erittäin luotettava
 • 4…20 mA analogilähtö tai pulssilähtö
 • Valinnaisena 10 luvun LED-näyttö ohjauspaneelilla kokonaisvirran näyttöön
 • Edullisena versiona piiri voidaan sijoittaa yksinkertaiseen ½ DIN alumiinikoteloon
 • Suojausluokka IP68

COMBIMASS-sarjan virtausmittareiden etuihin kuuluu lämpötilan kompensointi, sekä mahdollisuus valita mittaustilaksi vakiovirta- tai vakiolämpötilaperiaate. Vakiovirtatilalla on erittäin vakaa virtauksen signaali, kun taas vakiolämpötilaperiaatteella on nopea vasteaika, mikä soveltuu puhtaiden kaasujen suurten virtausmäärien mittaukseen.