GA-m biokaasuanalysaattori

COMBIMASS GA-m kaasuanalysaattori biokaasulle

Binder GA-m on erittäin kestävä ja vähän huoltoa vaativa tehokas kaasuanalysaattori biokaasulle. GA-m kaasuanalysaattori on helppokäyttöinen kannettava laite, joka voidaan muuntaa analyysiasemaksi.

Laitteella mitattavat kaasut

 • Infrapuna CH4 –analyysi: 0-100 %
 • Infrapuna CO2 –analyysi: 0-10 000 ppm (1 %) / 0-10 % / 0-100 %
 • Sähkökemiallinen O2 –analyysi: 0-25 %
 • Sähkökemiallinen H2S –analyysi: 0-200 ppm / 0-2 000 ppm / 0-5 000 ppm / 0-10 000 ppm (myös räätälöitävissä)
 • Räätälöidyt kaasumoduulit kuten H2 0-1 000 ppm, CO 0-1 000 ppm tai 0-2 000 ppm

Käyttökohde

 • Metaanipitoiset kaasut biokaasun fermentointilaitoksilta
 • Viemärikaasut jätevesilaitoksilta
 • Kaatopaikkakaasut

Ominaisuudet

 • Max 7 analyysikanavaa räjähdyssuojatussa kannettavassa laitteessa
 • Tehokas sisäinen näytepumppu mahdollistaa myös negatiivisen paineen omaavien kaasujen mittauksen
 • Näytteen mikrosuodatin on käyttäjän vaihdettavissa
 • Max 5 sähkökemiallista anturia
 • Valinnainen biokaasun massamäärämittaus [Nm3/h] erillisellä anturilla
 • Kannettava lämpötila-anturi saatavilla
 • Staattinen painemittaus saatavilla
 • Tiedot voidaan tallentaa mittauksen näytteenottokohtaan viitaten
 • Tiedot voidaan siirtää PC:lle
 • Sisäinen dataloggeri on erittäin tehokas
 • ATEX-hyväksyntä saatavilla alueelle 1 ja 2
 • Suojausluokka IP54

Käyttämällä GA-m kaasuanalysaattoria yhdessä COMBIMASS massamäärämittarin kanssa, kaasun massavirtaus voidaan korjata mitattujen metaanipitoisuuksien mukaan. Mittaustarkkuuden paranemisen myötä saavutetaan myös merkittävä nousu biomassan energiatuotannon tehokkuudessa.