i-DGM ja GMT hiilidioksidimittarit

Pentair Haffmans i-DGM ja GMT kannettavat mittarit panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden liuenneen hiilidioksidin mittaamiseen.

Pentair Haffmans i-DGM ja GMT soveltuvat käytettäväksi panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden kohteissa, joissa on tärkeää tietää tarkasti liuenneen hiilidioksidin pitoisuus. Tällaisia kohteita on mm. panimoprosessi juuri ennen pullotusta ja valmiit tuotteet. Laitteella voidaan mitata paitsi suoraan prosessiputkesta myös tankeista¨ja säiliöistä sekä valmiista tuotteista laboratoriossa pulloista, tölkeistä tai tynnyreistä.

i-DGM mittaa automaattisesti liuenneen hiilidioksidin perustuen Henryn lakiin ja paine- ja lämpötilamittauksiin. GMT mittaa analogisesti paineen ja lämpötilan, joiden funktiona saadaan luettua arvoja vastaava hiilidioksidipitoisuus.

Ominaisuudet

  • Henryn -lakiin perustuva hiilidioksidimittaus, i-DGM automaattinen ja GMT analoginen
  • Toistettavia ja operaattorista riippumattomia tuloksia
  • Kestää korkeita prosessipaineita, sopii virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin (i-DGM)
  • Käyttäjä/sijainti-tunnistusjärjestelmä, edistynyt mittausdatan seurantaa (i-DGM)

Pentair Haffmans kannettavat i-DGM ja GMT liuenneen hiilidioksidin mittarit mahdollistavat tarkat, käyttäjästä riippumattomat liuenneen CO2:n mittaukset erittäin joustavasti ja tarkasti mobiiliuden ja tarkkojen mittausantureiden johdosta.