Kaasukromatografi Micro GC Fusion

Kannettavaa Inficonin micro GC Fusion kaasukromatografia voidaan käyttää esim. maakaasu-, jalostamo- ja kaatopaikkamittauksiin, liuenneen kaasun analyyseihin, päästömittauksiin savupiipuista, petrokemian tuotteiden ja erikoiskaasujen epäpuhtauksien seurantaan, erilaisiin tutkimuksiin tai vaikkapa ilmasta tapahtuvaan rikkianalyysiin.

Inficonin kannettava kaasukromatografi mittaa näytteen kromatogrammin tarpeen mukaan joko yhdellä tai kahdella erillisellä GC modulilla lämpötilaohjelmaa hyväksi käyttäen. Modulit käytävät uusinta MEMS- tekniikkaa (MicroElectroMechanical System), jolla saadaan aikaan analyysi 1-3 minuutissa. MEMS TCD (Thermal Conductivity Detector) tarjoaa 10 kertaa perinteistä TCD:tä tarkemman analyysin. Inficon Fusion micro GC:n saa myös integroidulla näytteenkäsittely-yksiköllä.

Inficonin micro GC Fusion mittaa He, H2, O2, N2, CO, CO2, C1 – C12 hiilivedyt, C2 – C5 olefiinit, matanoli, DME, etanoli, asetaldehydi, formaldehydi, bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit (VOC:t), H2S, SO2, TBM, THT, N2O sekä erittäin monia muita komponentteja.

Ominaisuudet

  • Nopea analyysi, 1-3 minuuttia
  • Lämpötilaohjelmointi parantaa analyysitarkkuutta huomattavasti
  • MEMS TCD tarjoaa 10 kertaa herkemmän analyysin kuin perinteinen TCD
  • Integroitu kosketusnäyttö tarjoaa helpon laitteen hallinnan ja näyttää selkeästi laitteen tilatiedot
  • Älykäs web-pohjainen käyttöliittymä ja Wi-Fi mahdollistaa operoinnin mistä tahansa verkossa olevasta tietokonelaitteesta
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa laiteen monipuoisen käytön ja järjestelmän ylläpidon
  • Optiona saatava integroitu näytteenkäsittely-yksikkö pitää näytteen lämpötilan 100 °C:ssa, ja alentaa näytteen tulopaineen jopa 70 bar:sta