Kaksoispolttoainesytyttimet

sytytin

Hegweinin kompakteissa kaksoispolttoainesytyttimissä on samassa rakenteessa sytytysmuuntaja ja liekinilmaisin.

Hegweinin kaksoispolttoainesytyttimet on saatavilla erikoiskevyelle öljylle (diesel/biodiesel), sytytin voi käyttää myös propaani-/butaanikaasua tai maakaasua. Saatavilla kokoluokissa 100 kW – 3.6 mW. Sytyttimen putken pituus on räätälöitävissä. Saatavina class 1, 2 tai 3 NFPA-hyväkynnän mukaisina.

Kaasusähkösytyttimet (myös öljysähkösytyttimet)
Käytetään kaikenlaisten polttimien ja tulipesien sytyttämiseen (kaasu, öljy, kiintoaine) ja myös jatkuvatoimisina pilotpolttimina.
Sytyttimiä on tarjolla teholtaan 2 kW… 4 MW.
Käyttökohteet mm:

  • Voimalaitokset
  • Biopolttolaitokset
  • Soodakattilat
  • Meesauunit
  • Soihdut