Kannettava Sorbent Trap -analysaattori

 • 1,8 m SS sondi, lämmitettävä
  • Optiona Hastelloy
 • Kosteuden poisto ja happamien kaasujen pesuri yksikkö
 • Näytteenottokonsoli

Ominaisuudet:

 • Täyttää EPA method 30 B -vaatimukset
 • Uuden EU WI BREF:n mukainen
 • Virtauksen säätö massavirtaussäätimillä

Sorbent trapit:

 • Hg
 • HCl- Suolahappo
 • HBr – Vetybromidi
 • NH3- Ammoniakki
 • Se – Seleeni
 • As- Arseeni
 • SO3  – Rikkitrioksidi

Liikuteltava ja helposti koottava elohopea-analysaattori sorbent trapeille:

RA-915 M+ Pyro 915+ yksikkö

Järjestelmä koostuu Lumexin Zeeman korjauksella varustetusta atomien absorptioon perustuvasta elohopea-analysaattorista, jonka mittausalue on  1 – 5 000 µg/m³  .

Käytettäessä Sorbent trap -näytteenottimia, voidaan analysaattorin avulla eritellä kokonaiselohopean lisäksi myös elementaali ja oksidoitunut elohopea. Sorbent trapin näyte muutetaan kaasumaiseksi elementaalielohopeaksi pyro-yksikössä pyrolyysin avulla, jonka jälkeen se johdetaan analysaattoriin mitattavaksi.