OmniScan MX2 vaiheistettu ultraäänilaite

Olympus OmniScan MX2 on erittäin kehittynyt ultraäänilaite vaiheistettuihin ja ToFD -mittauksiin

Käyttökohde

Olympus OmniScan MX2 soveltuu käytettäväksi hitsaussaumojen, putkistojen, voimalaitosten, öljynjalostamojen metallirakenteiden, metallituotteiden, lentokoneiden moottoreiden ja rakenteiden, rautatiekiskojen, laivan runkojen ja komposiittirakenteiden vahingoittamattomaan tarkistukseen.

Käyttötarkoitus

Olympus OmniScan MX2 kaikuluotaa kappaleen sisäistä rakennetta ja materiaalissa esiintyviä murroskohtia. Yksi-, kaksi- tai jopa kolmiulotteisen mittausnäkymän avulla saadaan selville sisäiset halkeamat ja ilmakuplat, hitsaussauman tai tuotantokappaleen laadun tasaisuus ja materiaalin oheneminen korroosion vaikutuksesta.

Toimintaperiaate

Olympus OmniScan MX2 käyttää vaiheistetussa ultraäänimittauksessa monielementtisiä (esim. 128) ultraäänimuuntimia, joissa kukin elementti lähettää ja vastaanottaa ultraääntä. Vaiheistetulla lineaarisella tai sektorimittauksella saadaan kaksiulotteinen kuva kappaleen sisältä. Lineaarinen vaiheistettu mittaus voidaan hahmotella tilanteena, jossa yksielementtisellä ultraäänimuuntimella tehdään lukuisia vierekkäisiä mittauksia, joiden tiedot yhdistetään kaksiulotteiseksi kuvaksi. Sektorimittauksessa hieman eriaikaan ajastetut muunninelementit tuottavat eri suuntiin ohjattavan aaltorintaman, jolla sektoria skannataan. ToFD-mittauksessa on erikseen lähetin ja vastaanotin mitattavan alueen eri puolilla. Lähettimen ultraäänikeila kulkeutuu suoraan kappaleen pintaa pitkin tai heijastuu materiaalin poikkeaman kärjistä ja materiaalin takaseinästä vastaanottimelle. ToFD:llä saadaan kuvaaja materiaalissa esiintyvistä poikkeamista heijastuneiden signaaleiden kulkuajan perusteella.

Ominaisuudet

 • Vaiheistettu ultraääni ja ToFD, saatavilla ultraäänimoduuleita eri kanavamäärillä (enintään 128 kanavaa)
 • Laaja valikoima ultraäänimuuntimia eri sovelluksiin
 • Setup Builder-ohjelmisto sopivien mittausasetusten suunnitteluun
 • OmniPC-ohjelmisto mittaustulosten käsittelyyn
 • Iso ja kirkas 10,4” kosketusnäyttö
 • Skannauskelkkasovelluksia hitsaussaumojen ja kappaleiden 3D-mittauksiin

Edut ja hyödyt

 • Ultraäänimenetelmissä ei tarvita vaarallista säteilyä eikä kemikaaleja
 • Hitsauslaadun ja kappaleen kunnon varmistaminen kappaleen pinnalta tehokkaasti 2D- tai 3D –kuvan avulla
 • Käyttövarmuuden parantaminen hitsaussaumojen kunnon, rakennevikojen ja korroosion etenemisen arvioinnilla
 • Kustannusten vähentäminen tarkalla huoltotarpeen arvioinnilla
 • Seisakkien ennakoitavuus laitteistojen kunnon tarkkailun avulla
 • Turvallisuuden parantaminen vaurioiden aikaisen havaitsemisen avulla ilmailualalla ja muissa kriittisissä kohteissa