OmniScan SX PA vaiheistettu ultraäänilaite

Olympus OmniScan SX PA on käyttäjäystävällinen ultraäänilaite vaiheistettuihin, perinteisiin ja ToFD -mittauksiin

Käyttökohde

Olympus OmniScan SX PA ultraäänilaite soveltuu käytettäväksi hitsaussaumojen, putkistojen, voimalaitosten, öljynjalostamojen metallirakenteiden, metallituotteiden, lentokoneiden rakenteiden, rautatiekiskojen, laivan runkojen ja komposiittirakenteiden ainetta rikkomattomaan tarkastukseen.

Käyttötarkoitus

Hitsaussauman, tuotantokappaleen laadun tai rakenteen tarkastaminen ultraääniteknikkaa hyödyntäen. Materiaalin paksuuden mittaaminen ja korroosion aiheuttaman ohenemisen tutkiminen.

Toimintaperiaate

Olympus OmniScan SX PA käyttää vaiheistetussa ultraäänimittauksessa monielementtisiä ultraääniluotaimia, joissa kukin elementti lähettää ja vastaanottaa ultraääntä. Vaiheistetulla lineaarisella tai sektorimittauksella saadaan kaksiulotteinen kuva kappaleen sisältä. Lineaarinen vaiheistettu mittaus voidaan hahmotella tilanteena, jossa yksielementtisellä ultraäänimuuntimella tehdään lukuisia vierekkäisiä mittauksia, joiden tiedot yhdistetään kaksiulotteiseksi kuvaksi. Sektorimittauksessa hieman eriaikaan ajastetut kiteet tuottavat vaiheittain eri suuntiin etenevän aaltorintaman, jolla sektoria skannataan. ToFD-mittauksessa on erikseen lähetin ja vastaanotin mitattavan alueen eri puolilla. Lähettimen ultraäänikeila kulkeutuu suoraan kappaleen pintaa pitkin tai heijastuu materiaalin poikkeaman kärjistä ja materiaalin takaseinästä vastaanottimelle. ToFD:llä saadaan kuvaaja materiaalissa esiintyvistä poikkeamista heijastuneiden signaaleiden kulkuajan perusteella.

Ominaisuudet

 • Helppokäyttöinen ja kevyt Olympus OmniScan-sarjan laite
 • Vaiheistettu 16:64PR-kanavainen ultraääni, ToFD ja perinteinen ultraäänikanava
 • Iso ja kirkas 8,4″ kosketusnäyttö, tärkeimmät säädöt välittömästi käytettävissä
 • Laaja valikoima ultraäänimuuntimia eri sovelluksiin
 • SetupBuilder- ja OmniPC -ohjelmistot mittausasetusten suunnitteluun ja mittausdatan käsittelyyn
 • Skannerisovelluksia hitsaussaumojen ja kappaleiden paikannettuihin mittauksiin

Hyödyt

 • Ultraäänimenetelmissä ei tarvita vaarallista säteilyä eikä kemikaaleja
 • Hitsauslaadun ja kappaleen kunnon varmistaminen kappaleen pinnalta tehokkaasti 2D-kuvan avulla
 • Käyttövarmuuden parantaminen hitsaussaumojen kunnon, rakennevikojen ja korroosion etenemisen arvioinnilla
 • Kustannusten vähentäminen tarkalla korjaus- ja huoltotarpeen arvioinnilla vikojen ja korroosion havaitsemisen avulla
 • Seisakkien ennakoitavuus laitteistojen kunnon tarkkailun avulla
 • Turvallisuuden parantaminen vaurioiden aikaisen havaitsemisen avulla ilmailualalla ja muissa kriittisissä kohteissa