Sitrans SL laseranalysaattori

Laseranalysaattori

SITRANS SL on suunniteltu prosessi- ja savukaasujen jatkuvatoimiseen mittaamiseen suoraan kaasuvirrasta ilman näytteenottoa.

Käyttökohde

SITRANS SL diodilaseranalysaattorin tyypillisiä sovelluksia ovat

 • Prosessin valvonta ja ohjaus kemianteollisuudessa
 • Prosessin optimointi terästeollisuudessa
 • Raja-arvojen valvonta, esimerkiksi minimi- tai maksimiarvo räjähdykseltä suojaamiseksi
 • Palamisprosessin ohjaus

Toimintaperiaate

SITRANS SL diodilaseranalysaattorin mittausperiaate perustuu eri kaasukomponenttien valon absorptioon. Mittalaite koostuu lähettimestä, joka lähettää laservaloa, sekä prosessikaasuvirran vastakkaiselle puolelle sijoitettavasta vastaanottimesta.

Ominaisuudet

 • Mitattavien komponenttien määrä: 1
 • Mitattavat komponentit: O2 ja CO
 • Mittausalue O2 : 0-1 Vol%…0-100 Vol% ja CO: 0-100 ppmv…0-1000 ppmv
 • Havaitsemisraja O2: 200 ppmv ja CO: 0,6 ppmv
 • Toistettavuus < 2 % mittausalueesta
 • Tehokkaan optisen tien pituus 0,3…8 m
 • Aikavaste 1…3 s, sovelluksesta riippuen
 • Kotelointi soveltuu kenttäolosuhteisiin
 • Lähetin- ja vastaanotinyksikkö on suunniteltu kestämään vaikeissa prosessiolosuhteissa
 • ATEX versio Ex-alueille I ja II

Edut ja hyödyt

 • SITRANS SL –analysaattoria käytettäessä ei tarvita erillisiä näytteenottolaitteistoja. SITRANS SL –analysaattorin aikavaste on erittäin lyhyt, mahdollistaen tehokkaan prosessinohjauksen.
 • Asennus ja linjaus onnistuvat mutkattomasti.
 • Analysaattori on huoltovapaa ja sillä on minimaaliset ylläpitovaatimukset.
 • Mittausperiaate on riippumaton muista kaasuista, pölystä ja aerosoleista.
 • Prosessitekijät kuten lämpötila ja paine eivät häiritse mittausta.
 • Referenssikaasulla täytetty referenssikenno tarjoaa pitkäaikaisesti vakaat lukemat