Organisaatiomuutoksia NDT -ryhmässä

Sintrolin pitkäaikaisen NDT -ryhmän vetäjän Markku Adlerin jäädessä eläkkeelle 20.6.2013 ottaa vetovastuun NDT -ryhmästä Eero Laine.

Organisaatiomuutoksesta johtuen Tiina Suumäki on siirtynyt tuotepäälliköksi NDT-ryhmään.

 Tiina vastaa seuraavista tuotealueista:

• magneettijauhetarkastus
• tunkeumanestetarkastus
• ultraäänipaksuusmittaus
• radiografisen tarkastuksen tarvikkeet ja apulaitteet

Kenneth Engberg vastaa tuttuun tapaan videoendoskoopeista, suurnopeuskameroista, korkean lämpötilan kameroista, kovuusmittareista, partikkelikokoanalysaattoreista sekä on-line kosteus/päällystemäärämittareista.

Eero Laineen puoleen voi kääntyä teollisuusröntgenlaite ja -järjestelmäasioissa. Organisaatiomuutos ei koske teknistä osastoamme, siellä teitä palvelevat jo tutuiksi tulleet asiantuntijamme.

NDT -ryhmän yhteystiedot löydät täältä