AMI Phosphate-II Boiler fosfaattianalysaattori

Fosfaattianalysaattori

Käyttökohde

Voimalaitoksien vesihöyrykierron fosfaattianalysaattori

Toimintaperiaate

MI Phosphate-II Boiler mittaa veden fosfaattipitoisuutta kolorimetrisellä menetelmällä ISO 6878

Ominaisuudet

  • Mittausalue 0.01… 10.00 ppm
  • Kolorimetrinen menetelmä
  • Järjestelmä sisältää: mittaus- ja säätöelektroniikan, fotometrin, reaktioastian, rotametrin, reagenssiannostelijan ja reagenssiastiat.
  • Optiona väyläohjaus USB, Profibus DP, Hyper Terminal tai Modbus
  • Optiona kaksi näytevirtaa kolmitieventtiiliohjauksella
  • Optiona jopa kuusi näytevirtaa sekvensserin avulla
  • Manuaalinäytteen mittaus
  • Kuluvien osien vähäinen määrä
  • Letkujen vaihtoväli on tyypillisesti useita vuosia