Analoginen CO2-mittari GMT

Analoginen hiilidioksidimittari juomateollisuuteen

Olut- ja juomateollisuudessa liuenneen hiilidioksidin (CO2) pitoisuus on määräävä tekijä, joka vaikuttaa
oluen ja hiilihapollisten juomien laatuun ja makuun. Tämän vuoksi panimot sekä virvoitusjuomien valmistajat valvovat ja mittaavat jatkuvasti CO2:n määrää tuotantoprosessin aikana.


Analoginen CO2-mittari, tyyppi GMT, mahdollistaa nopean ja tarkan CO2-pitoisuuden määrittämisen oluessa ja hiilihapollisissa juomissa Henryn lakiin perustuen. Mittaustulokset ovat toistettavissa ja
eivätkä ole riippuvaisia käyttäjästä.

  • Suora näytteenotto tuotantolinjalla tuotantoprosessin aikana (prosessilinjoista, astioista, säiliöistä tai tynnyreistä)