Dencytee Arc®-soluntiheyden mittausanturi

Soluntiheyden mittausantureilla voidaan mitata kokonaissolutiheys reaaliajassa ja saavuttaa edistynyt prosessinhallinta ennennäkemättömällä tiedon saatavuudella.

On-line- tai in situ -mittaus on välttämätön prosessin valvonnassa, pH:n hallinnan ja liuenneen hapen seuraamiseksi. Itse asiassa, monista parametreista voidaan valvoa vaan niitä, jotka liittyvät suoraan solun fysiologiaan ja ne ovat tyypillisesti aikaa vieviä off-line-mittauksia.

Soluntiheyden mittausanturi (Total Cell Density TCD)

Dencytee Arc® -mittausanturi suorittaa online-mittauksen solujen kokonaistiheydestä liuoksessa. Anturi on suunniteltu mittaamaan solususpension sameutta. Mittaus tehdään NIR (lähi-infrapunaspektroskopian) aallonpituuksilla, jolloin se ei ole herkkä materiaalin värin muutoksille. Kaikki hiukkaset ja molekyylit, jotka sirottavat valoa 860 nm:ssä, havaitaan, mukaan lukien elävät ja kuolleet solut sekä solujätteet. Tämä mittaus on tehokas inokulaation jälkeen, kun solut laajenevat nopeasti, mutta pitoisuudet ovat alhaiset, mikä tekee kapasitanssiin perustuvista lukemista vähemmän luotettavia.

  • Yksinkertainen on-line-mittaus solujen kasvusta
  • Luotettavat arvot kasvuvaiheessa
  • Parannettu lineaarisuus korkeissa pitoisuuksissa
  • Prosessipoikkeamien varhainen havaitseminen

Kuinka solutiheyden mittaus toimii?

Monia parametreja, kuten pH:ta ja liuennutta happea, voidaan seurata suoraan, mutta suoraan solufysiologiaan liittyvät parametrit ovat tyypillisesti aikaa vieviä offline-mittauksia, jotka vaativat monia manuaalisia vaiheita. Kokonais- ja elinkelpoisten solujen tiheyden mittaus on nyt mahdollista uudentyyppisten mittausantureiden avulla. Alla olevasta videosta saat lisää tietoa kuinka soluntiheysmittausauntereiden käyttö säästää aikaa ja vaivaa sekä lisää tuottavuutta ja prosessin ymmärrystä.