HM-1400 TRX 2 elohopea-analysaattori

Durag HM-1400 TRX 2

EN 15267 hyväksytty, QAL 1

Sertfikaatti: TUV 0000059869_01

 • EU 2010/75/EU
 • Luku III (13th BImSchV)
 • Luku IV ( 17th BimSchV)
 • Mittausalueet: O- 15  µg /m3 tai 0 – 45µg / 0- 75  µg/m3
 • Kalibrointiväli:  3 kk.
 • Kalibrointi: Märillä testikaasuilla ulkopuolisella kaasugeneraattorilla
 • SO2 max pitoisuus ilman laimennusta 400 mg/m3.
 • Ympäristön lämpötila: + 5 °C  –  +40 °C ja jäähdyttimen/ lämmittimen avulla 0 °C   –   + 50 °C  

Käyttökohteet:  Jätteenpoltto- ja voimalaitokset uuden WI BREFin mukaan

Toimintaperiaate:

Näytettä ottava märän  ja kuuman kaasun mittaus. Pölyt erotellaan kaasusta näytteenottimessa -Toimenpide ei muuta näytteenkäsittelyä.

Laitteisto koostuu kaksoissäde fotometrin sisältävästä analysaattorista, thermokatalyyttisestä konvertterista, sisäisestä kalibroinrigeneraattorista (AKM)  ja näytteenotosta. Konvertterissa oksidoitunut elohopea muutetaan mitattavaksi elementaalielohopeaksi.

Ominaisuuksia:

 • Järjestelmä on varustettu tiiveysmittauksella.
 • Fotometrin nollapisteen automaattinen  tarkistus.
 • Järjestelmän  käyttövakion tarkistus AKM:n avulla.
 • Optioina  laimennusyksikkö ja Hg komponenttien määrittely jaettuna elementaalielohopeaan ja oksidoituneeseen elohopeaan. Näitä ei voi käyttää QAL 1 versiossa.
 • Konvertterissa on kaksi reaktoria, jotka voidaan ohjelmoida vaihtumaan automaattisesti.
 • Paineen ja virtauksen säädin, lämpötilan säätö.

Epätarkkuus:

Relative total expanded uncertainty                                       
U in % of the ELV 6 μg/m³  17.6

Requirement of 2000/76/EC and 2001/80/EC                       
U in % of the ELV 6 μg/m³  40.0

Requirement of EN 15267-3                                                      
U in % of the ELV 6 μg/m³  30.0