Hydro-Com ohjelma antureiden kalibrointiin ja konfigurointiin

ohjelma

Hydro-Com ohjelman avulla voidaan kalibroida ja konfiguroida kaikki Hydronix anturit PC:llä. Ohjelmaa voidaan käyttää myös diagnostiikkaan ja anturien päivittämiseen.

Tehtaalta lähtevät Hydronix-anturit ovat identtisesti konfiguroitu. Tämän takia on nopeaa ja helppoa kalibroida useampi anturi (tai vaihtoanturi) RS-485 verkossa Hydro-Comin avulla tai yksinkertaisesti PC:llä USB:n tai Ethernet yhteyden kautta. Kaikki konfiguraatio (kalibrointi, diagnostiikka ja päivitykset) on siis yksinkertaista tehdä tietokoneella. Ohjelmaa voidaan käyttää myös varmuuskopioimaan ja palauttamaan anturiasetuksia. Antureille voidaan myös luoda kalibraatiotietokantoja eri materiaaleille. Asentamalla Hydro-Com voidaan suuri osa anturien ominaisuuksista demonstroida yhdistämättä anturia. 

Ominaisuudet

• Helppo kalibroida ja konfiguroida kaikki Hydronix-anturit PC:llä
• Anturiasetuksien varmuuskopiointi ja palauttaminen
• Kalibraatiotietokantojen luominen eri materiaaleille
• Anturien asetuksien ja toimintojen demonstroiminen ohjelmistossa
• Windows 7 (64/32bit), Windows XP, Windows 2000
• Käyttämällä vanhempaa versiota voidaan tukea myös Windows 98SE/ME