In-line CO2 -mittari, AuCoMet-i

Pentair Haffmans AuCoMet-i panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden jatkuvatoiminen liuenneen hiilidioksidin ja hapen mittari

Haffmansin in-line AuCoMet-i CO2 ja O2 mittari soveltuu käytettäväksi esim. seuraavissa kohteissa panimoissa;

  • putkesta ennen varastointisäiliötä ja CO2:n lisäämistä/vähentämistä
  • putkesta ennen valmiin tuotteen pullottamista/tölkittämistä

AuCoMet-i mittaa tuotteen hiilidioksidin alueella 2 – 10 g/l sekä optiona happipitoisuuden alueella 0 – 2000 ppb. AuCoMet-i mittarissa CO2 mittaus on vakiona, ja O2 anturin saa laitteeseen optiona.

Jatkuvatoiminen AuCoMet-i mittaa juoman sisältävän CO2 pitoisuuden Henryn lakiin perustuen. Hiilidioksidipitoisuus on verrannollinen näytteestä mitattavaan paineeseen ja lämpötilaan. Ennen painemittausta näyte saatetaan elektrolyysin avulla tasapainotilaan, jossa nesteen ja kaasun CO2- pitoisuudet ovat yhtä suuret. Yksi mittaussekvenssi kestää n. 30 s. Optiona saatavan happianturin mittaus perustuu optiseen menetelmään, jossa lähteeltä mittauskohtaan kulkevan valon kulkuaika on verrannollinen anturilla olevaan happipitoisuuteen.

Ominaisuudet

  • Mittausalueet 2 – 10 g/l CO2 ja 0 – 2000 ppb O2
  • Mittaus tapahtuu jatkuvatoimisesti putkessa prosessia häiritsemättä
  • CO2 ja O2 anturi on suunniteltu elintarviketeollisuuteen EHEDG ohjeistusten mukaan
  • AuCoMet-i on helposti asennettava prosessiputkeen Varivent- liittimien avulla
  • Erinomainen tuotantoprosessin operointi
  • Vankka ja moduulinen malli
  • Sisäiseen muistiin mahtuu jopa 500 mittaustulosta
  • Jatkuvatoiminen CO2 ja O2 mittaus luotettavasti, tarkasti ja toistettavasti