Kokonaishiilivedyn analysaattori SERIES 9000

Tarkka ja luotettava kokonaishiilivedyn analysaattori mittaamaan pitoisuuksia laajalla skaalalla

9000-sarjan hiilivetyanalysaattori on mikroprosessoripohjainen laite, joka on suunniteltu jatkuvaan hiilivetykaasun mittaamiseen ympäristön tai teollisuuden aloilla.

Toimintaperiaate

Palamisprosessin aikana näytteessä olevat orgaaniset tai hiilivetypohjaiset kaasut ionisoidaan, ne havaitaan ja ilmoitetaan pitoisuutena.

Käyttökohde

 • Ympäristöpäästöjen aitamittaus tehdaskaupunkien ympärillä
 • Pesurin ja hapettimen tehokkuuden mittaus
 • Saastuneisuus-analyysi puhtaista, erittäin puhtaista, äärimmäisen puhtaista jalokaasuista
 • Hiilipesän läpäisyn havaitseminen
 • Juomakelpoinen hiilidioksidianalyysi
 • Teollisuuden hygienia- ja turvallisuusvalvontaan
 • Alimman hälytysrajan (LEL) seurantaan

Ominaisuudet

 • Liekki-ionisointitunnistin (FID) ja Automaattinen FID-sytytys
 • Helppokäyttöinen, graafinen LED-näyttö
 • Automaattinen kalibrointi käyttäjän määrittelemillä aikaväleillä
 • Elektroninen vastapaineensäädin näytteen ohitusjärjestelmällä
 • FlowGuard – elektroninen polttoaineen, ilman ja näytteen säännöstelijä
 • Toimintojen ohjelmoitavuus; hälytykset, diagnostiikka, muut tapahtumat
 • Etäkäyttö RS-232 ja Ethernetin kautta