MercuryMan jatkuvaan Hg-mittaukseen

päästömittaus

Opsis MercuryMan on suunniteltu jatkuvaan Hg-mittaukseen esimerkiksi voima- ja jätteenpolttolaitoksissa.

Monien elohopeapäästötyyppien johdosta niiden mittaamiseen on perinteisesti tarvittu monimutkainen järjestelmä, johon on kuulunut nestemäisiä kemikaaleja hapettuneen elohopean muuttamiseen alkeiselohopeaksi. MercuryMan on täysin “kuiva” järjestelmä. Se käyttää termokatalyyttista muunninta, joka muokkaa hapettuneet, reaktiiviset kaasumuotoiset elohopeatyypit (RGM) mitattavaksi alkeiselohopeaksi.

MercuryMan käyttää näytteenkeräysjärjestelmää, joka ottaa pienen määrän näytekaasua savupiipusta, muokkaa sen sopivaksi ja pumppaa sen analysaattoriin. Pienen näytekoon ansiosta laite voi toimia pitkiäkin aikoja minimaalisella huollolla. Analysaattori käyttää kylmähöyry atomiabsorptiospektrometriä määrittämään elohopean määrän mittanäytteessä, jonka se ennakkokonsentroi kulta-ansassa. Tämä ennakkokonsentraatio mahdollistaa erittäin pienien elohopeamäärien mittaamisen. Voit käyttää analysaattoria ilman näytteenottojärjestelmää myös alkeiselohopean mittaamiseen ympäröivässä ilmassa.

Avainominaisuudet:

  • Kuiva järjestelmä
  • Ei ylimääräisiä nestekemikaaleja
  • Minimaalinen huollontarve
  • Automaattikalibraatio
  • Kokonais kaasumaisen elohopean mittaaminen