Valmistaja: Opsis

Opsis prosessinohjaus

Opsiksen järjestelmä, joka käyttää UV/FTIR DOAS ja TLD teknologioita kosketuksettomaan, läpikanavan monikaasumittaukseen on maailmanlaajuisesti käytetty ja kansainvälisesti sertifioitu

SM 200 pölymittaus

Laiteella voidaan tehdä sekä näytteenotto myöhempää analysointia varten että jatkuvatoiminen 8 - 24h keskiarvomittaus sekä laserdiffraktioon perustuva online mittaus