o-DGM kannettava O2-mittari

Hiilidioksidin ja hapen mittari

Pentair Haffmans o-DGM kannettava happimittari panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden liuenneen hapen mittaamiseen.

Pentair Haffmans o-DGM soveltuu käytettäväksi panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden kohteissa, joissa on tärkeää tietää tarkasti liuenneen hapen määrä. Tällaisia kohteita on mm. panimoprosessi juuri ennen pullotusta ja valmiit tuotteet. Laitteella voidaan mitata paitsi suoraan prosessiputkesta myös tankeista¨ja säiliöistä sekä valmiista tuotteista laboratoriossa pulloista, tölkeistä tai tynnyreistä.

o-DGM:n happimittaus perustuu optiseen mittaustekniikkaan, joka tarjoaa perinteisiä happimittausmenetelmiä tarkemmat ja luotettavammat tulokset vaatimatta jatkuvaa kalibrointia.

Ominaisuudet

  • Pentair Haffmans o-DGM on kannettava happimittari
  • Optinen mittaus, matalat huoltokustannukset
  • Kestää korkeita prosessipaineita, sopii virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin
  • Käyttäjä/sijainti-tunnistusjärjestelmä, edistynyt mittausdatan seuranta
  • Laite voidaan varustaa pienen mitta-alueen anturilla (LHO) tarkoihin liuenneen hapen mittauksiin < 2000 ppb (esim. oluet) tai laajan alueen anturilla (WLO) tarkkoihin liuenneen hapen mittauksiin < 45 mg/l (esim. vierre ja virvoitusjuomat)
  • Laitteella voidaan mitata joko jatkuvatoimisesti tai erillisistä näytteistä

Pentair Haffmans kannettava o-DGM liuenneen hapen mittari mahdollistaa liuenneen hapen mittaamisen erittäin joustavasti ja tarkasti mobiiliuden ja tarkan optisen mittausanturin johdosta.