Series 9000H lämmitetty hiilivetyanalysaattori

Sarja 9000 H hiilivetyanalysaattori on mikroprosessoripohjainen laite, joka on suunniteltu jatkuvaan ympäristön tai prosessin hiilivetyjen mittaamiseen.

Käyttökohde

Päästölähteen jatkuvaan hiilivetymittaukseen

Sovellukset

 • Hiilipedin rikkoutumisen ilmaisu
 • Teollisuuden hygieniamittaukset
 • Pesurin ja hapettimen tehokkuuden mittaukset
 • Kontaminaatio -analyysi eri puhtaustasojen inerteissä kaasuissa
 • LEL-mittaus – Alimman hälytysrajan mittaus

Toimintaperiaate

Palamisprosessin aikana näytteessä olevat orgaaniset tai hiilivetypohjaiset kaasut ionisoidaan ja mitataan instrumentilla, jonka jälkeen luvut ilmoitetaan pitoisuutena.

Ominaisuudet

 • Liekki-ionisointitunnistin (FID)
 • Automaattinen kaasun sytytys
 • Automaattinen kalibrointi käyttäjän määrittelemillä aikaväleillä
 • Sisäänrakennettu monipisteen näytteenoton valinta optiona
 • Sähköinen paineensäätö näytteen ohivirtauksessa
 • Erillinen ja monitasoinen vikahälytysjärjestelmä
 • Ohjelmoitavat releet diagnostiikan, pitoisuuden, hälytysten ja muiden tapahtumien ilmoittamiseen
 • Automaattinen näytteen, polttoaineen, palamisilman ja syöttöjen katkaisu vaaratilanteessa
 • Etäkäyttö RS-232 ja Ethernetin kautta