SIPROCESS UV600 kaasuanalysaattori UV-aktiivisille kaasuille

kaasuanalysaattori UV600

UV kaasuanalysaattori on erityisen tarkka NO – mittauksissa pienillä mittausalueilla ja mittaa tarkasti myös muita UV-aktiivisia kaasuja  NO2, SO2 ja H2S. Näillä spektrialueilla ei ole odotettavissa ristikkäisherkkyyttä CO2 ja H2O kanssa.

Innovatiivinen signaalinkäsittely sekä erittäin stabiilit ilmaisimet tarjoavat erinomaisen pitkän aikavälin mittauksen stabiiliuden sekä kompensoi mittaustulosten siirtymisiä ja mittauksiin vaikuttavia tekijöitä. SIPROCESS UV600 sopii erinomaisesti mittaamaan alhaisia NO pitoisuuksia energialaitoksissa sekä kaasuturbiineissa, seuraamaan NOx märää jäteveden puhdistuksessa NO ja NO2 määränä, jolloin saadaan laskettua yhdistetty NOx määrä, alhaisimpien SO2 ja NO pitoisuuksien mittauksissa, sellu- ja paperiteollisuuden päästöjen mittauksissa sekä lisäksi prosessin kontrolloinnissa: paperi ja petrokemian rikkiyhdisteiden mittauksessa, H2S ja SO2 mittaukseen rikin talteenottoyksikössä, mittaamaan korkeaa H2S pitoisuutta reaktiivisissa tai happamissa kaasuissa, optimoimaan NOx päästöjä autoteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Samanaikainen NO ja NO2 mittaus, jolloin NO2 -konvertteria ei tarvita. Tällä säästetään huoltokuluja ja operointikulut ovat pienemmän.
  • Mittaus UV alueella, jolloin H2O ja CO2 eivät vaikuta mittaukseen. Lisäksi erittäin alhaiset SO2 ja NO mittausrajat mahdollisia.
  • Erittäin pitkäikäinen UV lamppu (tyypillisesti kestää 2 vuotta)
  • Korkea stabiliteetti, joka saavutetaan neljän kanavan mittausmenetelmällä ja kaksinkertaisella osamäärän laskennalla
  • Todellinen referenssimittaus takaa tuloksen stabiiliuden
  • Kaikki moduulit ovat lämpötilakontrolloituja ja siten ulkoinen lämpötila ei vaikuta mittaukseen
  • Vaihtoehtoinen manuaalinen tai automaattinen mittausalueen säätötyökalu, jolloin testikaasuja ei tarvita.