Skannerit ultraäänitarkastuksiin

skanneri

Olympuksella on erittäin laaja valikoima skannereita ultraäänitarkastuksiin

Käyttökohde

Ultraääniskannerit soveltuvat käytettäväksi hitsaussaumojen, putkistojen, voimalaitosten, öljynjalostamojen metallirakenteiden, metallituotteiden, lentokoneiden rakenteiden, rautatiekiskojen, laivan runkojen ja komposiittirakenteiden vahingoittamattomaan tarkistukseen ja korroosion kartoitukseen.

Käyttötarkoitus

Ultraäänitarkastuksen kohdan paikantaminen ja mittausdatan sitominen koordinaatistoon halutun mittauskohdan löytämiseksi ja kokonaiskuvan tallentamiseksi tarkastuksesta. Vikojen paikannus ja vikojen suuruuden mittaus. Soveltuu ultraääni-, vaiheistettu ultraääni- ja TOFD –mittauksiin.

Toimintaperiaate

Olympus skannereissa ultraäänimuunninta kuljetetaan kiinnitettynä pyörään tai kelkkaan, joka mittaa mittauskohdan koordinaatteja. Skanneri tallentaa koordinaattitiedot yhtä aikaa ultraäänimittausdatan kanssa ultraäänilaitteeseen ja näyttää ultraäänimuuntimen sijainnin näytöllä reaaliajassa.

Ominaisuudet

 • Laaja valikoima lineaarisia ja kaksiakselisia skannereita ultraääni-, vaiheistettu ultraääni- ja TOFD –mittauksiin
 • Paikannustarkkuus jopa 2100 askelta / millimetri
 • Toimivat yhdessä Omniscan MX2, SX ja TomoScan Focus LT –ultraäänilaitteiden kanssa
 • Saatavissa nestesyötöllä akustisen kytkennän parantamiseksi ultraäänimuuntimen ja kappaleen välillä
 • Saatavissa motorisoitu itsestään liikkuva malli

Edut ja hyödyt

 • Paikannetun tarkastuskuvan tuottaminen analysoitavaksi ja dokumentointitarkoituksiin
 • Mittauksien toistettavuus paikantamisen avulla
 • Ultraäänimenetelmissä ei tarvita vaarallista säteilyä eikä kemikaaleja
 • Hitsauslaadun ja tuotantokappaleen kunnon varmistaminen kappaleen pinnalta tehokkaasti paikannetun mittauskuvan avulla
 • Käyttövarmuuden parantaminen hitsaussaumojen kunnon, rakennevikojen koon ja korroosion etenemisen arvioinnilla
 • Kustannusten vähentäminen tarkalla korjaus- ja huoltotarpeen arvioinnilla vikojen ja korroosion havaitsemisen avulla
 • Seisakkien ennakoitavuus laitteistojen kunnon tarkkailun avulla
 • Turvallisuuden parantaminen tuotantovikojen ja käytössä syntyneiden vaurioiden aikaisen havaitsemisen avulla ilmailualalla ja muissa kriittisissä kohteissa

Lataukset ja esitteet

Olympus_Skannerit pdf 5,69 Mt