SM 200 pölymittaus

analysaattori

Opsis AQM analysaattorien pölymittaus on toteutettu SM 200 analysaattorilla.

Analysaattorilla voidaan tehdä sekää näytteenotto myöhempää analysointia varten että jatkuvatoiminen   8 – 24 h  kesksiarvomittaus sekä laserdiffraktioon perustuva online mittaus.

SM 200 täyttää uusimmat määräykset viranomais mittuksita EU:n alueella sekä on US EPA yhteensopiva.