Ultraääniluotaimet paksuusmittareihin

ultraääniluotaimia

Olympus (Panametrics) ultraääniluotaimia on yli 5000 erilaista mallia

Käyttökohde

Soveltuu käytettäväksi hitsaussaumojen, putkistojen, voimalaitosten, öljynjalostamojen metallirakenteiden, metallituotteiden, lentokoneiden rakenteiden, rautatiekiskojen, laivan runkojen ja komposiittirakenteiden vahingoittamattomaan tarkistukseen ja korroosion kartoitukseen.

Käyttötarkoitus

Laadunvarmistus, vikojen, halkeamien ja ilmakuplien löytäminen hitsaussaumoissa ja kappaleissa, korroosion kartoitus.

Toimintaperiaate

Olympus ultraääniluotaimet lähettävät ja vastaanottavat ultraäänisignaalia, joka heijastuu materiaalin etu- ja takapinnasta ja mahdollisista materiaalissa esiintyvistä muutoskohdista, kuten halkeamista. Olympus ultraääniluotain kytketään kaapelilla Olympus ultraäänilaitteeseen, joka tuottaa lähetettävän signaalin ja mittaa heijastuneen signaalin.

Ominaisuudet

 • Saatavilla eri aaltomuodoilla ja taajuusalueilla
 • Yksi- ja kaksielementtisiä ultraääniluotaimia
 • Kallistettuja ultraääniluotaimia, joissa haluttu aallon tulokulma
 • Suojattupintaisia ja kuumille mitattaville kohteille soveltuvia luotaimia
 • Veteen upotettavia ja nestesyötöllä varustettuja luotaimia
 • Viivelinjalla varustettuja luotaimia
 • ToFD-luotaimia
 • Vaiheistetun ultraäänen monielementtisiä luotaimia

Edut ja hyödyt

 • Ultraäänimenetelmissä ei tarvita vaarallista säteilyä eikä kemikaaleja
 • Hitsauslaadun ja tuotantokappaleen kunnon varmistaminen kappaleen pinnalta
 • Käyttövarmuuden parantaminen hitsaussaumojen kunnon, rakennevikojen koon ja korroosion etenemisen arvioinnilla
 • Kustannusten vähentäminen tarkalla korjaus- ja huoltotarpeen arvioinnilla vikojen ja korroosion havaitsemisen avulla
 • Seisakkien ennakoitavuus laitteistojen kunnon tarkkailun avulla
 • Turvallisuuden parantaminen tuotantovikojen ja käytössä syntyneiden vaurioiden aikaisen havaitsemisen avulla ilmailualalla ja muissa kriittisissä kohteissa