VACOMASS Säädettävä ilmastuslaitos

Ilmastuslaitos

Jätevesilaitoksen kuormituksen pohjalta säädettävä ilmastusjärjestelmä

Modulaarinen VACOMASS-ilmansyöttö ja ilmanjakojärjestelmä sisältää useita komponentteja, joista koostetaan kohteeseen optimoitu ja sovitettu tarkka mittaus-, ohjaus- ja jakojärjestelmä jätevesilaitoksen aktivointi-ilmalle.

Ominaisuudet

VACOMASS ilmastusjärjestelmä koostetaan osista jätevesilaitoksen koon, ohjauskonseptin ja erityisten vaatimusten mukaisesti. Laitteiston esimerkkikomponentteja:

  • VACOMASS virtausmittari – termiseen dispersioperiaatteeseen perustuva virtausmittari ilman valvontaan.
  • VACOMASS säätöventtiili
  • VACOMASS master –elektroniikkamoduuli itsenäiseen happitarpeen määritykseen ja paikalliseen ilmansäätöön.
  • VACOMASS slave –elektroniikkamoduuli paikalliseen ilmansäätöön ulkoisten ilmanvirtausasetusten mukaan VACOMASS masterin tai PLC:n kautta.
  • VACOMASS biocontrol –elektroniikkamoduuli kuormituksen pohjalta säädettävälle ilmastusajalle nitrifikaatio/ denitrifikaatio prosessiin.
  • VACOMASS virtauksen vakiointikomponentit oikean virtausprofiilin saavuttamiseksi

VACOMASS-ilmastusjärjestelmällä jätevesilaitoksen tehokas ja ekonominen käyttö tehdään mahdolliseksi tarkan ilmansäädön ja ilmanjaon avulla.

Lataukset ja esitteet

binder_vacomass pdf 2,47 Mt