Yhdistetty TPO ja CO2 mittalaite c-TPO

Pentair Haffmans Inpack TPO/CO2 -mittari, tyyppi C-TPO pakkausvaiheen tai laboratorion automaattinen TPO/CO2 -mittari.

Laite suunniteltu käytettäväksi Panimo- tai virvoitusjuomateollisuudessa, pullotus- ja korkitus-/tölkitysvaiheen laaduntarkkailu kentällä tai laboratoriossa. Se mittaa pulloista/tölkeistä kaulatilavuuden happipitoisuus ja liuenneen hapen määrä (total package oxygen). Tästä saadaan indikaatio pakkausprosessin suorituskyvystä. Lisäksi laite mittaa hiilidioksidipitoisuuden pakkauksesta.

Pentair Haffmans c-TPO mittaa ensin happianturilla pullon/tölkin kaasutilan happipitoisuuden (head space oxygen) ja tämän jälkeen upottaa anturin nesteeseen ja suorittaa vastaavan mittauksen (dissolved oxygen). Seuraavaksi laite mittaa liuoksen lämpötilan ja pullon paineen, ja laskee Henryn lakiin perustuen pakkauksen sisältämän hiilidioksidin pitoisuuden.

Ominaisuudet

  • Samanaikainen kaasufaasin hapen mittaus, liuenneen hapen mittaus, koko pakkauksen hapen määritys ja hiilidioksidin mittaus
  • Optinen hapenmittaus mahdollistaa nopean mittauksen, alhaisen huoltotarpeen ja tarkan mittauksen
  • Näytteenkäsittely ennen mittausta minimaalinen
  • Kaasufaasin ja liuenneen hapen mittaus eivät kuluta näytettä
  • Voidaan ohjelmoida yli 100 erilaiselle näytetyypille/pakkaukselle
  • Tukee suurta osaa yleisistä pullo- ja tölkkimalleista
  • Täysin automaattinen mittaus, vaatii ainoastaan pullon ravistamisen ja napin painamisen
  • Täysin käyttäjästä riippumaton mittaustulos
  • Kaikki mitattavat, kiinnostavat komponentit saadaan samanaikaisesti samasta näytteestä, joka säästää tuotetta ja aikaa
  • Yhden tuotteen mittaamisella saadaan arvokasta tietoa pullon täyttövaiheesta (DO) ja korkituksesta (HSO) sekä CO2 pitoisuus