MXOne palonsammutustykki

Minimax MXOne korkeatehoinen palonsammutustykki edustaa uuden sukupolven palonsuojelujärjestelmiä. Tämä ainutlaatuinen järjestelmä tarjoaa 360° toiminta-alueen ja mahdollistaa erittäin tarkan ja kohdennetun vesisumun käytön turvalliselta etäisyydeltä. Täydellä suihkulla se saavuttaa jopa 80 metrin purkausetäisyyden. Tulipalon aikana vesihöyry imee suuren määrän energiaa, viilentää erityisen tehokkaasti ja tavoittaa kytevät palot kolmiulotteisen vaikutustavan ansiosta. Se sitoo savukaasut, epäpuhtaudet ja hajut ja voi nopeasti lisätä vaikutustaan suurilla alueilla ilman, että se hajottaisi palavaa materiaalia ja mahdollisesti edistäisi tulipalon leviämistä.

Edut

 • Kohdennettu ohjaus suihkukuvion ja sammutusaineen mukaan palavaan materiaaliin
 • Nopea palonsammutus ja ympäristön jäähdytys edistyksellisen vesihöyrytekniikan avulla
 • Tehokkuus (nesteet, muovijäte, puupalo) testattu useita kertoja ja vahvistettu riippumattomien tahojen toimesta
 • Automaattinen tai manuaalinen tarkkuussuuntaus täydellisellä suihkulla (jopa 80 m)
 • Joustava käyttö vesi/suolavesi ja vaahto
 • Yksinkertainen ja turvallinen kaukosäätötoiminta 360° kierto, kallistuskulma -19° ja +43°
 • Helppo integrointi olemassa oleviin sammutusjärjestelmiin
 • Savunpoisto tehokkaan ilmapuhaltimen avulla
 • Liikuteltava ja kiinteä asennusvaihto

Käyttöalueet

Tyypilliset vaatimukset järjestelmille, jotka on tarkoitettu vaativiin teollisiin ympäristöihin ovat kestävyys, luotettavuus ja tehokkuus. MXOne täyttää nämä vaatimukset ja helppo käyttää ja vaatii vähän huoltoa. Turbiiniteknologiansa ansiosta MXOne saavuttaa jopa 80 metrin sammutusetäisyyden ja sitä voidaan nostaa ja kallistaa nopeasti ja jatkuvasti. Tämä mahdollistaa heittomatkan säätämisen milloin tahansa. Sammutusjärjestelmää voidaan käyttää alueilla, joilla ympäristön lämpötila vaihtelee -15°C:sta +55°C:een.

 • Ulko- ja sisävarastoalueet
 • Materiaalin lastaus- ja purkausasemat
 • Säiliöt palavilla nesteillä tai irtotavaroilla
 • Ilmailualueet tai helikopterikentät
 • Tunnelit

Sovelluskohteet

 • Kierrätyskeskukset
 • Puujalostus ja sahat
 • Kemianteollisuus
 • Petrokemianteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Ilmailu