Sintrolin asiakkaana mitatusti luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua

Toimintansa kehittämiseksi Sintrol Oy selvitti tammi-helmikuussa 2022 asiakkaidensa tyytyväisyyttä yrityksen ja henkilöstön toimintaan. Innolinkin puhelinhaastatteluina toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 105 B2B-asiakasta. Asiakkailta kysyttiin myös arvioita Sintrolin toiminnan ja yhteistyön kehittymisestä ja asemoitumista kilpailijoihin nähden.

Mielikuvat Sintrolista ovat erittäin positiiviset. Kysyttäessä mielikuvia Sintrolista esiin nousivat erityisesti sanat luotettava, asiantunteva, toimiva ja monipuolinen. Negatiivisia mielikuvia ei noussut esiin.

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Sintrolin Net Promoter Score eli NPS oli 35. Kaikkiaan 96 % vastaajista antoi arvosanan 7 tai enemmän asteikolla 1-10 kysyttäessä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Sintrolia kollegoilleen.

Toiminnan onnistuneimmat tekijät

Erityisen hyvin Sintrol on onnistunut yhteistyön sujuvuudessa ja helppoudessa, tuotteiden laadussa ja suorituskyvyssä, luotettavuudessa sekä henkilöstön toiminnassa. Kehityskohteiksi nousevat toiminnan jatkuva kehittäminen, viestintä, innovatiiviset ratkaisut, proaktiivinen yhteydenpito sekä ongelmatilanteiden hoito.

Henkilöstön toiminnan onnistuneimmat tekijät

Sintrol suhteessa kilpailijoihin

42 % kertoo Sintrolin olevan kilpailijoitaan parmempi

Uudelleenvalinta

96 % valitsisi Sintrolin uudelleen yhteistyökumppaniksi

Kiitos!

”Lämmin kiitos kaikille vastaajille erittäin arvokkaasta palautteesta. Erityisesti meitä ilahduttaa, että Sintrol koetaan luotettavana, asiantuntevana, monipuolisena ja pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. Saimme myös tärkeää palautetta toiminnan kehittämiseksi ja nämä käymme tarkasti läpi. Haluamme jatkossakin tarjota laadukkaita tuotteita ja palveluja, sekä kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Karl Ehrström,
Toimitusjohtaja
Sintrol Oy