Dioksiini- ja furaanimittaukset Opsis DX100-järjestelmällä

Opsis Ab on kehittänyt johdonmukaisesti ja ajantasaisesti osaamistaan päästö – ja ympäristömittausten haastavalla toimialueella. DX100 dioksiini/furaanikeräimen kehitystyö heti EN 15267 hyväksytyn elohopeamittauksen jälkeen on hyvä osoitus tästä.

Opsiksen QAL 1 hyväksynnässä olevalla uudella DX100 keräimellä voidaan täyttää dioksiinin ja furaanin mittaukset uuden WI-BREFin vaatimusten mukaisesti. Lisäominaisuutena samaan laitteeseen on saatavilla CO2-päästön GHG – mittaus päästöhinnoitteluun.

Opsis DX100 on jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä dioksiinin ja furaanin mittaukseen sekä lisävarusteen avulla hiilidioksidin päästömittaukseen.

DX-100 -toimintaperiaate:

  • Järjestelmä soveltuu erinomaisesti uusimman WI-BATC:n vaatimusten todentamiseen dioksiini ja furaanipäästöille sekä optiona dioksiinityyppisten PCB-yhdisteiden kaltaisille päästöille.
  • Kyseessä on pitkäaikaiseen näytteenottoon perustuva dioksiinimittaus EN 1948:2006 mukaisesti.
  • Mittaukseen on yhdistettävissä CO2 näytteenotto fossiilisten polttoaineiden päästöjen laskentaan.
  • Järjestelmä koostuu ilmajäähdytetystä näytteenotosta ja ejektoripumpusta.
  • Järjestelmä käyttää olemassa olevia virtaus-, lämpötila- ja kaasumittauksia.
  • Näytteenotto on isokineettinen, 8 h – 8 viikkoa kerrallaan.

Sintrol Oy on ollut Opsiksen kumppani Suomessa jo 20 vuotta. Asiaan perehtyneet huoltoinsinöörimme ja projektinhoitohenkilömme takaavat tukitoiminnot laitteiden käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon koko tuotteen elinkaaren ajalle.

Tai lähetä viesti: